SERCE CZŁOWIEKA – CZ. XII

Serce człowieka

 

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. XII

 

OSTATNIA RADA

 

Jeżeli przeczytałeś już broszurę „Serce Człowieka”, a w dalszym ciągu jeszcze nie oddałeś swojego serca Temu, który Cię kocha, to zdecyduj się uczynić to właśnie teraz. Niech Bóg Ci w tym pomoże! W tej chwili jest On Tobie bardzo bliski i mówi: ,,Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg!” (Przypowieści Salomona 23,26). Porzuć swoje grzechy i trzymaj się sprawiedliwości, ,,albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6,23).

Natomiast jeżeli już oddałeś swoje serce Bogu, ,,trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej” (Objawienie Jana 3,11). ,,Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany” (I List do Tymoteusza 6,12). Nie puszczaj tego, co przyjąłeś przez wiarę, ponieważ apostoł Paweł nas zapewnia: ,,Gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia” (II List do Tymoteusza 1,12). ,,Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen” (List Judy 1,20-21.24-25).

(na podstawie broszury „Serce Człowieka

Albo Duchowe Zwierciadło Serca”

opr. Estera Bednarska)

 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply