ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.01.2024

Rozważania Biblijne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

25.01 „Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.” (I Księga Mojżeszowa 15,6)

Abram uwierzył słowu, które rzekł do niego Bóg. Gdy przeczytamy kontekst tego wersetu (I Księga Mojżeszowa 15,1-5) dowiemy się, że uwierzył on w niemożliwe! Otóż bezdzietnemu Abramowi Bóg przyrzekł, że jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie. „Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary; i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość” (List do Rzymian 4,18-22).

Czy łatwo byłoby nam uwierzyć w taką obietnicę, gdybyśmy byli na miejscu Abrama? Czy nasza wiara też byłaby nam poczytana za sprawiedliwość? „Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna” (I Księga Mojżeszowa 18,14). „I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa” (Ewangelia Łukasza 1,36-37).

Drodzy Czytelnicy! Wiele obietnic zapisanych w Słowie Bożym nie spełnia się w naszym życiu po prostu dlatego, że przeszkadza w tym nasza niewiara! „Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam” (Ewangelia Marka 11,22-24). „A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona” (Ewangelia Mateusza 9,22). „Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny” (Ewangelia Mateusza 15,28). „I powiedział do kobiety: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju” (Ewangelia Łukasza 7,50).

Tak więc gdy nasza sytuacja jest beznadziejna, gdy trudno nam wierzyć, że Bóg jest gotowy nam pomóc, zawołajmy z głębi serca: Panie, pomóż niedowiarstwu memu! (Ewangelia Marka 9,24). Wtedy, wzmocnieni wiarą, oddamy chwałę naszemu Bogu, a wspaniałe obietnice zaczną się spełniać w naszym życiu (przeczytaj Ewangelia Łukasza 7,2-10).

Estera Bednarska

 

 

 

                 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply