ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.05.2023

Rozważania Biblijne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

19.05 „Dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze.” (I Księga Samuela 17,47)

Słowa te to fragment wypowiedzi Dawida bezpośrednio przed jego walką z Goliatem. Abyśmy mieli pełny obraz tej sytuacji, zachęcam do przeczytania całego rozdziału 17. I Księgi Samuela. Tutaj przytoczę dwa poprzednie wersety z wypowiedzi Dawida: „Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię, i odetnę ci głowę, i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej, i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga” (17,45-46).

Dawid był młodzieńcem, który nie posiadał żadnego doświadczenia wojennego. Nie miał nawet miecza ani zbroi, gdyż nie potrafił się nimi posługiwać. Jednakże był pewien zwycięstwa, dlatego, iż wiedział o tym, że Bóg jest po jego stronie. Jego stuprocentowa pewność zwycięstwa wynikała tylko i wyłącznie z wiary w Bożą moc. „Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka” (17,37) – takie świadectwo wydał Dawid przed królem Saulem.

I stało się to, co z punktu widzenia ludzkiego było niemożliwe – kamieniem wystrzelonym z procy Dawid uderzył olbrzyma w głowę i ten upadł, a następnie Dawid uciął mu głowę jego własnym mieczem. I w ten oto sposób Bóg przyczynił się do wspaniałego zwycięstwa Swojego narodu nad nieprzyjaciółmi, gdyż „nie mieczem i nie włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana” (17,47).

W życiu dzieci Bożych często Pan czyni to, co niemożliwe. Wielokrotnie przeżywamy sytuacje, o których można powiedzieć, że: „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów” (Księga Zachariasza 4,6). „Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, i oglądajcie ratunek Pana” (II Księga Kronik 20,17).

Nie naszą rzeczą jest zamartwiać się, obmyślając w szczegółach strategie walki ze złem, gdyż Jezus już zwyciężył szatana na krzyżu. Natomiast naszą sprawą jest powierzyć naszą walkę naszemu Bogu, który jest zwycięzcą. „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (I List Piotra 5,7). Zatem zrzućmy na Niego naszą walkę z problemami, walkę z pożądliwościami, walkę z wadami charakteru, walkę z niechcianymi uczuciami i wszelką inną walkę. „W Bogu odniesiemy zwycięstwo, On zdepcze wrogów naszych” (Psalm 60,14).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

KRYTYCZNA SYTUACJA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN W PAKISTANIE!

Obecna sytuacja w Pakistanie jest katastrofalna. Inflacja w tej chwili wynosi 27,6 procent. Ceny rosną w zastraszającym tempie dosłownie z dnia na dzień. Jest to niewątpliwie skutek ubiegłorocznej klęski powodzi, która dotknęła jedną trzecią tego kraju. Ubodzy chrześcijanie, których i tak nie było stać do tej pory na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, teraz znaleźli się w sytuacji bez wyjścia.

This slideshow requires JavaScript.

– W naszej wiosce rodziny znalazły się w krytycznym momencie. Ludzie szukają możliwości zdobycia jedzenia. Z okolicznych fabryk cegieł ludzie dzwonią do nas, proszą o możliwość pomocy żywnościowej – napisała do nas Sajida, koordynatorka ośrodka Duszpasterstwa Dobrego Pasterza w Pendżabie.

Życie chrześcijan w Pakistanie jest bardzo trudne. Z powodu naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa doznają oni bardzo licznych i ciężkich prześladowań, a także ubóstwa, ponieważ chrześcijanin nie ma szans na dobrze płatną pracę, bowiem uważany jest przez społeczeństwo za osobę trzeciej kategorii. Nasi Bracia i Siostry w Chrystusie wykonują w Pakistanie najgorzej płatne prace, a częstokroć całe rodziny łącznie z małymi dziećmi pracują jako niewolnicy w fabrykach cegieł. Nie mają oni w większości szans nawet na podstawową edukację, przeważnie są niepiśmienni. Ich dochód nie starcza im nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, co dopiero dodatkowe wydatki związane na przykład z leczeniem, gdyż nie ma darmowej opieki zdrowotnej – pobyt w szpitalu czy wizyta u lekarza jest to wydatek, na którego ich po prostu nie stać.

W imieniu naszych Braci i Sióstr w Pakistanie pragniemy prosić wszystkie osoby o otwartych sercach o chociaż drobną pomoc finansową, która zostanie przeznaczona na paczki żywnościowe dla skrajnie ubogich i prześladowanych chrześcijan z Duszpasterstwa Dobrego Pasterza w Pendżabie i okolicznych fabryk cegieł.

Drodzy Darczyńcy! Bóg pragnie błogosławić wszystkim nam, którzy szczerym sercem i z radością pragniemy pomagać ubogim, bowiem Jezus powiedział: „Dawajcie, a będzie wam dane” (Ewangelia Łukasza 6,38).  Bóg nigdy nie zostawia bez pomocy tych, którzy dzielą się z potrzebującymi, bowiem „Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony” (Przypowieści Salomona 11,25).

„Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go” (Księga Kaznodziei Salomona 11,1). „W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać” (Dzieje Apostolskie 20,35).

Wszystkie osoby pragnące pomóc poprzez naszą Fundację prosimy o wpłaty na konto z dopiskiem „Pomoc żywnościowa dla dzieci z Pendżabu”

 

NUMER KONTA

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Pomoc dla dzieci z Pendżabu”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply