ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.01.2023

Rozważania Biblijne

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

05.01 „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.” (II List do Tymoteusza 1,7)

Strach, lęk, obawa, niepewność… Jakże często osaczają nas te uczucia, jak często spędzają nam sen z powiek! Jak często towarzyszą myślom naszym, myślom, które nie mają w sobie doskonałej Bożej miłości, myślom, które nie czerpią ze źródła Bożego, myślom przyziemnym, z tego świata pochodzącym. „W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości” (I List Jana 4,18). Zatem ten, kto kocha prawdziwą Boża miłością, ten kto Bogu ufa w pełni – nie boi się i nie lęka. Ten, kto ma w sobie prawdziwą miłość, nie wstydzi się wyznać na głos: „Pan jest moim Bogiem!”, nie lęka się iść za Bogiem, nie oglądając się za siebie, bowiem Jezus powiedział: „Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego” (Ewangelia Łukasza 9,62). Ten, który boi się i patrzy na przeciwności i problemy, zamiast po prostu zaufać Bogu i iść za Nim, służąc Mu wiernie, nie nadaje się na Jego naśladowcę. Ten, który jest pełen obaw, co powiedzą inni, rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, koledzy z pracy, gdy dowiedzą się, że chce służyć Bogu szczerym sercem – ten nie ma w sobie prawdziwej miłości Bożej, bowiem Jezus powiedział: „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim” (Ewangelia Łukasza 14,26). Co Jezus miał na myśli? Czy Bóg każe nam nienawidzić naszych bliskich? Nic podobnego! Bóg jest Bogiem miłości i w tym wersecie wzywa nas do prawdziwej Bożej miłości! Do miłości tak wielkiej, że w porównaniu z nią nasze uczucia do bliskich nam osób są jak nienawiść. Taka jest głęboka przepaść między miłością pochodzącą z tego świata a miłością pochodzącą od Boga – jak pomiędzy nienawiścią a miłością.

A zatem bądźmy pełni Bożej miłości, mocy i powściągliwości, które prowadzą nas przez życie bez lęku i strachu!

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Księga Jozuego 1,9). „Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie, będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!” (Księga Izajasza 41,10-13). „Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie” (Księga Izajasza 43,1-4). „Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! – mówi Pan” (Księga Jeremiasza 1,8). „I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego; mam bowiem wiele ludu w tym mieście” (Dzieje Apostolskie 18,9-10). „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo” (Ewangelia Łukasza 12,32).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Kolejna pomoc humanitarna trafiła do najbardziej potrzebujących chrześcijańskich niewolników w fabryce cegieł!

💝💝💝Pakistan, Jhang – 22 grudnia 2022 r.💝💝💝

This slideshow requires JavaScript.

💝💝💝Kochani! Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację tego projektu. Pomoc otrzymało 25 skrajnie ubogich rodzin💝💝💝
💝💝💝Wszystkie działania na miejscu prowadził i koordynował, nauczyciel nauk społecznych i wolontariusz Fileo-Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy KRS 0000705635 Shahid Anosh. 💝💝💝
💝💝💝
Shahid Anosh zajmuje się również mniej uprzywilejowaną i zmarginalizowaną społecznością, w której dzieci są pozbawiane wartościowej żywności i właściwej opieki zdrowotnej.😥😥😥 W tej chwili w jednej wiosce do której przychodzi aby spędzić z nimi czas jest 25 dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Pakistan boryka się z trudnymi warunkami ekonomicznymi, które dotknęły wiele lokalnych społeczności, cierpią one głód i ubóstwo oraz żyją poniżej granicy ubóstwa. Kryzys covidowy, niedawne powodzie i sytuacja polityczna mają negatywny wpływ na ludzi, którzy są zatrudnieni na co dzień jako pracownicy domowi, pracownicy cegielni, pracownicy dla osób niepełnosprawnych i jako opiekunowie ludzi zdegradowanych społecznie.😥😥😥 (Więcej o pracy Shahid’a Anosh’a wśród dzieci i potrzebujących można przeczytać tutaj: https://fundacja-fileo.pl/poznajcie-dzieci-ktore-cierpia…/ )💝💝💝
💝💝💝Jeśli podoba się Państwu to co robimy i pragniecie by tego typu projekty żywnościowe były nadal realizowane, zachęcamy do wsparcia.💝💝💝

NUMER KONTA

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Pomoc dla dzieci z Jhang”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Więcej informacji dotyczących projektów Fundacji „FILEO” można uzyskać:
mgr Estera Skworcz-Bednarska
Phone + 48 538 826 764
E-mail: biuro@fundacja-fileo.pl
Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply