ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.12.2022

Rozważania Biblijne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

29.12 „Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni.” (List do Hebrajczyków 12,11)

Co pomyślimy o rodzicu, który nigdy w życiu nie ukarał swojego dziecka, lecz ciągle aprobuje jego zachowanie, nawet jeżeli robi ono coś, co bezpośrednio zagraża jego zdrowiu, a nawet życiu? Najprawdopodobniej pomyślimy, że rodzicowi temu nie zależy na jego dobru, a co gorsze – nie kocha on swojego dziecka. Niektórzy rodzice czynią wprost przeciwnie – karcą dziecko za każde najmniejsze przewinienie czy zaniedbanie, nawet takie, w którym w sposób oczywisty nie ma winy dziecka, co też często odbieramy jako przejaw braku miłości. Oczywiście Bóg nie postępuje z nami ani w ten pierwszy, ani w ten drugi sposób. Karanie Pańskie chociaż często trudne dla człowieka, jest wspaniałą sprawą – gdy Bóg Ciebie karze, pragnie przybliżyć Cię do Siebie. Pan pokazuje w ten sposób, że Cię kocha, że nie jesteś Mu obojętny. Wbrew pozorom dla chrześcijanina niebezpieczna jest sytuacja odwrotna – gdy Bóg mimo naszego złego postępowania, nie reaguje w żaden widoczny dla nas sposób, bowiem może to oznaczać, że tak bardzo oddaliliśmy się od Niego, że przestał już pracować nad nami. Niestety może okazać się, że taki człowiek wcale nie jest wierzący, nie należy do grona dzieci Bożych, skoro Bóg nie stosuje karcenia wobec niego.

„I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami” (List do Hebrajczyków 12,5-8). „Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie! Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna” (Przypowieści Salomona 3,11-12). „Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się” (Objawienie Jana 3,19).

Zatem gdy zauważamy, że Bóg nas karze z powodu naszego grzechu, przyjdźmy do Niego w pokorze ze skruszonym sercem, wyznajmy Mu swój grzech i okażmy Mu wdzięczność za Jego napomnienie, za Jego karcenie ku naszemu dobru! „Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego! Bo On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło. W czasie głodu wybawi cię od śmierci, a na wojnie z mocy miecza. Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie. Ze zniszczenia i głodu śmiać się będziesz, a dzikich zwierząt nie będziesz się bał. Bo z kamieniem polnym jesteś sprzymierzony, a dzikie zwierzęta żyć będą z tobą w pokoju. Tak poznasz, że twój namiot jest spokojny, a gdy sprawdzisz swe mieszkanie, nie znajdziesz braku” (Księga Joba 5,17-24).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Kolejna pomoc humanitarna trafiła do najbardziej potrzebujących chrześcijańskich niewolników w fabryce cegieł!

💝💝💝Pakistan, Jhang – 22 grudnia 2022 r.💝💝💝

This slideshow requires JavaScript.

💝💝💝Kochani! Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację tego projektu. Pomoc otrzymało 25 skrajnie ubogich rodzin💝💝💝
💝💝💝Wszystkie działania na miejscu prowadził i koordynował, nauczyciel nauk społecznych i wolontariusz Fileo-Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy KRS 0000705635 Shahid Anosh. 💝💝💝
💝💝💝
Shahid Anosh zajmuje się również mniej uprzywilejowaną i zmarginalizowaną społecznością, w której dzieci są pozbawiane wartościowej żywności i właściwej opieki zdrowotnej.😥😥😥 W tej chwili w jednej wiosce do której przychodzi aby spędzić z nimi czas jest 25 dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Pakistan boryka się z trudnymi warunkami ekonomicznymi, które dotknęły wiele lokalnych społeczności, cierpią one głód i ubóstwo oraz żyją poniżej granicy ubóstwa. Kryzys covidowy, niedawne powodzie i sytuacja polityczna mają negatywny wpływ na ludzi, którzy są zatrudnieni na co dzień jako pracownicy domowi, pracownicy cegielni, pracownicy dla osób niepełnosprawnych i jako opiekunowie ludzi zdegradowanych społecznie.😥😥😥 (Więcej o pracy Shahid’a Anosh’a wśród dzieci i potrzebujących można przeczytać tutaj: https://fundacja-fileo.pl/poznajcie-dzieci-ktore-cierpia…/ )💝💝💝
💝💝💝Jeśli podoba się Państwu to co robimy i pragniecie by tego typu projekty żywnościowe były nadal realizowane, zachęcamy do wsparcia.💝💝💝

NUMER KONTA

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Pomoc dla dzieci z Jhang”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Więcej informacji dotyczących projektów Fundacji „FILEO” można uzyskać:
mgr Estera Skworcz-Bednarska
Phone + 48 538 826 764
E-mail: biuro@fundacja-fileo.pl
Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply