ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.11.2022

Rozważania Biblijne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25.11 „Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać!” (Księga Izajasza 3,10)

Wspaniały ten werset zachęca nas do wydawania owocu dla Boga. Możemy tutaj zauważyć trzy ważne powody, dla których warto kierować się w życiu sprawiedliwym postępowaniem.

Po pierwsze – gdy jesteśmy sprawiedliwymi przed Bogiem, to On daje nam szczęście. „Grzeszników ściga nieszczęście, lecz nagrodą sprawiedliwych jest szczęście” (Przypowieści Salomona 13,21). „Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię” (Psalm 25,12-13). „Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich” (Psalm 73,28). „Kto sprowadza prawych na drogę występku, ten wpada we własny dół; lecz dziedzictwem nienagannych jest szczęście” (Przypowieści Salomona 28,10). „Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej; lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście” (Przypowieści Salomona 28,14).

Po drugie – gdy jesteśmy sprawiedliwi, wówczas Bóg obdarza nas powodzeniem. „Lecz tym, którzy wydają sprawiedliwe wyroki, dobrze się powodzi, spływa na nich błogosławieństwo i szczęście” (Przypowieści Salomona 24,25). „Twój ojciec przecież też jadł i pił, lecz stosował również prawo i sprawiedliwość i wtedy dobrze mu się powodziło” (Księga Jeremiasza 22,15). „W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, toteż szczęściło mu się” (II Księga Kronik 31,21). „Przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja ci nakazuję, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie na wieki, jeżeli będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, Boga twego” (V Księga Mojżeszowa 12,28). „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło” (Księga Jozuego 1,8).

Wreszcie – po trzecie – gdy czynimy sprawiedliwie, Bóg odpłaca nam według owoców naszych uczynków. „Owszem, odpłaca On człowiekowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania” (Księga Joba 34,11). „Wynagradza mnie według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich odpłaca mi” (II Księga Samuela 22,21). „Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego” (Psalm 62,12-13). „Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrem, a odpłacone mu będzie według tego, co zrobiły jego ręce” (Przypowieści Salomona 12,14). „Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie” (Ewangelia Mateusza 6,3-4). „I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych” (Ewangelia Łukasza 14,14).

Zatem bądźmy sprawiedliwi, a wtedy cudowne obietnice Boże będą naszym udziałem! „Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi, błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan!” (Psalm 144,15).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Chrześcijanie są prześladowani i traktowani przez muzułmanów gorzej od zwierząt!

Pakistan, Pendżab – 29.10 2022 r.

This slideshow requires JavaScript.

Serdeczne podziękowania dla naszych darczyńców od ubogich i prześladowanych Chrześcijan w pakistańskich fabrykach cegieł.
Wczoraj, koordynatorzy ośrodka DUSZPASTERSTWO DOBREGO PASTERZA Sajida i Ashbel udali się do jednej z takich fabryk w Pendżabie.
Jak widać na zdjęciach obdarowane artykułami spożywczymi zostały rodziny, które żyją poniżej jakiegokolwiek poziomu godności ludzkiej.

Pakistan, Pendżab – 29.10 2022 r.

Serdeczne podziękowania dla naszych darczyńców od ubogich i prześladowanych…

Opublikowany przez Fileo-Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy KRS 0000705635 Niedziela, 30 października 2022

Chrześcijanie są bardzo biedni i prześladowani, traktowani przez muzułmanów gorzej od zwierząt. Nie mają pracy i dlatego muzułmańscy pracodawcy wynajmują Chrześcijan do najgorszych i najcięższych prac. Tam chrześcijanin może najwyżej ulice zamiatać. Jak ktoś zachoruje z rodziny Chrześcijan, którzy stanowią 2% ludności Pakistanu – to muzułmańscy właściciele fabryk pożyczają im pieniądze i podpisują z nimi umowę prawną, która mówi, że w razie braku spłaty zadłużenia w określonym terminie, pożyczkobiorca wraz z całą swoją rodziną musi odpracować ten dług.😥😥😥

Ta umowa jest tak skonstruowana, że nie będą oni w stanie spłacić tej pożyczki nawet ją odpracowując przez całe swoje życie i kolejne pokolenie – nawet ich dzieci.😥😥😥
To jest legalny proceder w Pakistanie. Jak chrześcijanin nie umie pisać a musi zawrzeć taką umowę, to odciska się na niej palec – jego kciuk.😥😥😥
Zdarza się, iż muzułmańscy właściciele fabryk molestują dzieci chrześcijańskich niewolników. Nie wolno również Chrześcijanom napić się ze szklanki, bo za to grozi im śmierć, dlatego że uznawane jest to jako “obraza Islamu”, więc oni piją w kubkach jak je mają i jedzą rękami potrawy z ryżu jak mają co jeść😥😥😥
Serdecznie dziękujemy naszym czytelnikom za dotychczasową pomoc modlitewną oraz okazane wsparcie finansowe dla dzieci-sierot ludzi niewidomych, chorych i niepełnosprawnych jak również rodzin niewolników w fabrykach cegieł z Pakistanu.
💞💞💞Jednocześnie prosimy o udostępnianie tej informacji, gdyż potrzeby związane z pomocą żywieniową dla Chrześcijan w Pakistanie są ogromne.🌞🌞🌞
FUNDACJA „FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Prześladowany Kościół-Pakistan”
BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947
Rachunek do wpłat w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569
Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply