ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.11.2022

Rozważania Biblijne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16.11 „Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko.” (Księga Izajasza 45,6-7)

Nikt i nic na tym świecie nie jest w stanie zaciemnić Bożego planu. Wszystko, co się dzieje na tym świecie, zarówno złe jak i dobre, dzieje się według woli Bożej. Bóg posługuje się  zarówno dobrymi, jak i złymi ludźmi, do tego, aby wypełniła się Jego wola. Nasz dzisiejszy werset przewodni jest fragmentem dłuższej wypowiedzi Bożej do pogańskiego władcy, Cyrusa, którego Bóg wybrał w pewnym celu. Aby zrozumieć jej kontekst, zachęcam do przeczytania 45 rozdziału Księgi Izajasza wersety 1-7.

Cyrus. Potężny władca ówczesnego imperium, który wyznał z serca przed wszystkimi podległymi mu ludami i narodami, że cała władza, którą ma, pochodzi od Boga i że to Bóg jest tym, któremu on, tak wielki król, jest podległy: „Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie” (Księga Ezdrasza 1,1-2).

Jak wiemy, w czasach starotestamentowych jedynie naród izraelski był uważany za wybrany przez Boga. Dlaczego zatem perski król Cyrus wyznaje publicznie Boga? I dlaczego prorok Izajasz pisze, że on jest pomazańcem Pańskim? (Księga Izajasza 45,1). Słowo „pomazaniec” oznacza osobę, która została wybrana przez Boga do wypełnienia ważnych zadań. A przecież Cyrus to poganin! Osoba, która nie była z Izraela! Osoba uważana za wroga ludu Bożego. Więc o co tu chodzi? Czyżby Izajasz się pomylił w swoim proroctwie?

Jednak Izajasz pisze dalej, że to Bóg jest po prawej stronie Cyrusa, Bóg ujął go za prawą rękę. To Bóg przeznaczył go, aby „zdeptał narody” i aby przed nim otworzone zostały bramy miast. Nie tylko to – Bóg szedł przed Cyrusem i wyrównywał jego kręte drogi, Bóg dawał mu ukryte skarby i Bóg czynił go coraz potężniejszym (Księga Izajasza 45,1-3). Dlaczego? Dlaczego tego poganina? „Abyś poznał, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela” – mówi Bóg do Cyrusa. I dalej: „Nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś” (wersety 3-4). Innymi słowy: chociaż byłeś daleko od Boga, to Bóg Cię wybrał. Chociaż byłeś uważany za niewierzącego i z daleka od społeczności Bożej, Bóg dał Ci ważne zadanie. On dał Ci nowe imię i On uczynił Cię Swoim dzieckiem. W jakim celu? Dlaczego akurat tego poganina? Dlaczego takiego złego człowieka? „Przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca” (werset 4). Przez wzgląd na Boży lud. Przez wzgląd na tych, którzy są wierzący, aby byli jeszcze bliżej Boga. A także przez wzgląd na niewierzących, aby poznali Bożą chwałę, Bożą potęgę i nawrócili się do Niego: „Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie” (werset 6). Aby ludzie wiedzieli, że tylko Pan jest Bogiem i że On może wszystko, że żadna sprawa nie jest dla Niego niewykonalna, a niemożliwe staje się możliwym. „Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko” (werset 7). Bóg jest sprawcą naszego zbawienia. Ale On jest również sprawcą nieszczęścia tych, którzy nie chcą przyjąć Jego woli, którzy są daleko od Niego i nie czują potrzeby zbliżenia się do Boga.

Obyśmy my, czytający te słowa, należeli do tych, wobec których Pan przygotował zbawienie!

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Chrześcijanie są prześladowani i traktowani przez muzułmanów gorzej od zwierząt!

Pakistan, Pendżab – 29.10 2022 r.

This slideshow requires JavaScript.

Serdeczne podziękowania dla naszych darczyńców od ubogich i prześladowanych Chrześcijan w pakistańskich fabrykach cegieł.
Wczoraj, koordynatorzy ośrodka DUSZPASTERSTWO DOBREGO PASTERZA Sajida i Ashbel udali się do jednej z takich fabryk w Pendżabie.
Jak widać na zdjęciach obdarowane artykułami spożywczymi zostały rodziny, które żyją poniżej jakiegokolwiek poziomu godności ludzkiej.

Pakistan, Pendżab – 29.10 2022 r.

Serdeczne podziękowania dla naszych darczyńców od ubogich i prześladowanych…

Opublikowany przez Fileo-Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy KRS 0000705635 Niedziela, 30 października 2022

Chrześcijanie są bardzo biedni i prześladowani, traktowani przez muzułmanów gorzej od zwierząt. Nie mają pracy i dlatego muzułmańscy pracodawcy wynajmują Chrześcijan do najgorszych i najcięższych prac. Tam chrześcijanin może najwyżej ulice zamiatać. Jak ktoś zachoruje z rodziny Chrześcijan, którzy stanowią 2% ludności Pakistanu – to muzułmańscy właściciele fabryk pożyczają im pieniądze i podpisują z nimi umowę prawną, która mówi, że w razie braku spłaty zadłużenia w określonym terminie, pożyczkobiorca wraz z całą swoją rodziną musi odpracować ten dług.😥😥😥

Ta umowa jest tak skonstruowana, że nie będą oni w stanie spłacić tej pożyczki nawet ją odpracowując przez całe swoje życie i kolejne pokolenie – nawet ich dzieci.😥😥😥
To jest legalny proceder w Pakistanie. Jak chrześcijanin nie umie pisać a musi zawrzeć taką umowę, to odciska się na niej palec – jego kciuk.😥😥😥
Zdarza się, iż muzułmańscy właściciele fabryk molestują dzieci chrześcijańskich niewolników. Nie wolno również Chrześcijanom napić się ze szklanki, bo za to grozi im śmierć, dlatego że uznawane jest to jako “obraza Islamu”, więc oni piją w kubkach jak je mają i jedzą rękami potrawy z ryżu jak mają co jeść😥😥😥
Serdecznie dziękujemy naszym czytelnikom za dotychczasową pomoc modlitewną oraz okazane wsparcie finansowe dla dzieci-sierot ludzi niewidomych, chorych i niepełnosprawnych jak również rodzin niewolników w fabrykach cegieł z Pakistanu.
💞💞💞Jednocześnie prosimy o udostępnianie tej informacji, gdyż potrzeby związane z pomocą żywieniową dla Chrześcijan w Pakistanie są ogromne.🌞🌞🌞
FUNDACJA „FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Prześladowany Kościół-Pakistan”
BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947
Rachunek do wpłat w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569
Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply