ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.10.2022

Rozważania Biblijne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

29.10 „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Ewangelia Jana 14,27).

Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, obiecał nam wspaniały pokój, prawdziwy pokój, jakiego nie może nam dać świat. Pokój, którym niezależnie od okoliczności naszego życia Bóg chce wypełnić nasze serca. Pokój, który powoduje, że nasze serce nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie musi się trwożyć i lękać. Na czym polega ów cudowny Boży pokój?

Po pierwsze – pokój ten pochodzi od samego Pana Jezusa. „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju” (Księga Izajasza 9,5). „To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Ewangelia Jana 16,33). „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” (I List do Koryntian 1,3). „Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni” (List do Efezjan 2,14).

Po drugie – pokój ten jest pokojem z Bogiem. „Lecz Pan rzekł do niego: Pokój z tobą; nie bój się, nie umrzesz” (Księga Sędziów 6,23). „Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!” (Psalm 29,11). „A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje” (Księga Izajasza 54,10). „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was –  mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Księga Jeremiasza 29,11).

Po trzecie – pokój ten jest pokojem z innymi ludźmi. „Wybawi duszę moją, obdarzy pokojem od napastników, choć wielu ich jest przeciwko mnie” (Psalm 55,19). „To zaś powinniście czynić: Mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój” (Księga Zachariasza 8,16). „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie” (List do Rzymian 12,18). „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana” (List do Hebrajczyków 12,14).

Wreszcie – po czwarte – pokój ten jest pokojem wewnętrznym, pokojem z samym sobą. „Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam” (Psalm 4,9). „Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę; jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja” (Psalm 131,2). „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” (Księga Izajasza 26,3). „Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; lecz wy nie chcieliście” (Księga Izajasza 30,15).

Chwalmy zatem z całej siły Boga naszego, który tak doskonały pokój daje Swoim dzieciom!

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

‼️Dziewczynka ze zdjęć nazywa się Suzain, mieszka w Pakistanie ma trzy lata i dwa problemy.‼️

This slideshow requires JavaScript.

Pierwszy to niedowład (porażenie) Duchenne’a-Erba, spowodowane urazem okołoporodowym. W efekcie czego dziecko nie jest w stanie ruszać ręką. Z informacji, które posiadamy wynika, iż narazie jest to stan odwracalny, ale dziecko musiałoby w najbliższym czasie otrzymać odpowiednie leczenie, a może być konieczny zabieg operacyjny.

Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować informacji o możliwym całkowitym powrocie ręki dziewczynki do zdrowia, bez specjalistycznej konsultacji neurologiczno-ortopedycznej. Drugi to nawracające bolesne infekcje skórne, efekty których widać na zdjęciach.

🚑Poruszeni historią małej Suzain, postanowiliśmy jej pomóc. Koniecznie chcemy zabrać ją do specjalistów w Pakistanie, aby postawili właściwe diagnozy odnośnie porażenia oraz tych bolesnych i powtarzających się infekcji skórnych.🏩🏩🏩

Najbliższa specjalistyczna klinika w Pakistanie zajmująca się tego rodzaju przypadkami u dzieci, znajduje się w Lahore i jest to odległość 250 km od wioski w której mieszka Suzain wraz ze swoją mamą. Chcemy wyprawić w bezpieczną podróż do stolicy Pakistanu matkę z chorym dzieckiem. Podróż będzie bardzo długa, biorąc pod uwagę źle skomunikowane peryferia Pakistanu.

Żeby jednak cała podróż przebiegła w sposób bezpieczny, zwłaszcza dla dziecka, zawiezie ich do szpitala nasz współpracownik Ashbeel – tu można przeczytać o jego pracy wśród dzieci i sierot w Pakistanie

Potrzebna suma 2 500 zł, jest pochodną kilku czynników i składają się na nią:

  • wynajęcie auta (paliwo, amortyzacja itp.)
  • wynajęcie lokalu na przynajmniej jedną noc w Lahore
  • żywność
  • wizyta lekarska, RTG, i wszystkie niezbędne badania do postawienia diagnozy. UWAGA w Pakistanie opieka lekarska jest płatna, bez względu na to czy mowa o dziecku, czy o osobie dorosłej.

Niestety, ale nikogo z rodziny małej nie stać na to by zabrać ją do lekarza i wdrożyć specjalistyczne leczenie. 😥😥😥

Pragniemy uśmierzyć jej ból oraz sprawić, że jako dziecko, będzie mogła cieszyć się życiem i zdrowo rozwijać!

NUMER KONTA

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635

Tytuł przelewu: „Pomoc dla Suzain”
BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947
Rachunek w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569
Więcej informacji dotyczących Suzain można uzyskać:
Prezes Fundacji „FILEO” KRS 0000705635
mgr Estera Skworcz-Bednarska
Phone + 48 538 826 764
E-mail: biuro@fundacja-fileo.pl
Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply