ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.10.2022

Rozważania Biblijne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.10 „Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem.” (Księga Jeremiasza 10,23)

Tak, wspaniała jest ta biblijna prawda! Chociaż ludziom częstokroć się wydaje, że oni sami decydują o swoim życiu, jednak tak naprawdę to Bóg dopuszcza, że dzieje się to czy tamto. Ludzie nawet jeżeli planują coś bardzo skrupulatnie, nie są w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji swoich działań, więcej – jakże często konsekwencje są dokładnie przeciwne od tych, które planowali!

„Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przeklina, będą wytępieni. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją” (Psalm 37,22-24). „Pan kieruje krokami męża; jakże może człowiek zrozumieć swoją drogę?” (Przypowieści Salomona 20,24). „Wniwecz obraca knowania chytrych, tak że ręce ich nie wykonują tego, co zamierzają. Usidla mądrych w ich własnej chytrości tak że plan przewrotnych szybko upada” (Księga Joba 5,12-13). „Jego mocne kroki stają się chwiejne, a jego plan prowadzi do zguby. Jego własne nogi wpędzają go w sieć i chodzi między sidłami. Potrzask chwyta go za piętę, mocno trzymają go pułapki. Powróz na niego ukryty jest na ziemi, a sidło nań na ścieżce” (Księga Joba 18,7-10). „Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi, On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich. Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego, aby ocalić od śmierci dusze ich i podczas głodu zachować przy życiu” (Psalm 33,10-19). „Srożcie się, ludy, i drżyjcie! Przysłuchujcie się uważnie, wszyscy dalecy mieszkańcy ziemi, przepaszcie się i drżyjcie, przepaszcie się i drżyjcie! Obmyślcie plan, lecz będzie on udaremniony, postanówcie coś – a to się nie stanie, gdyż z nami Bóg” (Księga Izajasza 8,9-10). „To jest plan postanowiony co do całej ziemi, a to jest ręka podniesiona przeciwko wszystkim narodom. Jeżeli Pan Zastępów to postanowił, któż to unicestwi? Jego ręka jest wyciągnięta, któż ją odwróci?” (Księga Izajasza 14,26-27).

Oddajmy więc chwałę Bogu, który cały świat ma pod Swoją kontrolą! On chce naszego dobra, zatem poddajmy Mu wszystkie nasze drogi i nasze plany życiowe, abyśmy zostali pobłogosławieni i by nam się powodziło! „Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie, i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego” (Psalm 127,1-2).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Jedna trzecia Pakistanu pod wodą! Ponad 47 000 kobiet w ciąży w obozach bez środków do życia!
Minister zdrowia Sindh, dr Azra Pechuho, podzieliła się niepokojącymi statystykami dotyczącymi kobiet dotkniętych bezprecedensowymi powodziami, mówiąc, że co najmniej 47 000 kobiet w ciąży przebywa w obozach ochronnych.

Pakistan ogłasza stan wyjątkowy!

This slideshow requires JavaScript.

Setki tysięcy ludzi nabawiły się różnych chorób. „W prowincji zgłoszono ponad 134 000 przypadków biegunki i 44 000 przypadków malarii” – dodała.

Dr Pechuho powiedział, że do tej pory wśród osób dotkniętych powodzią zgłoszono ponad 100 000 przypadków związanych ze skórą, 101 ukąszeń węży i ​​500 ugryzień psów.

Powódź spowodowała, że jedna trzecia Pakistanu znalazła się pod wodą. W wyniku klęski żywiołowej zginęło 1265 osób, w tym 441 dzieci.

Nasilają się również inne przypadki chorób, w tym choroby układu oddechowego.

Kilka dzielnic Sindh stoi w obliczu ogromnej dewastacji, nędzy i bólu. Deszcze monsunowe dotknęły miliony. Ale tysiące chłopów, w tym kobiety i dzieci, są najbardziej dotknięci klęską, stając się bezdomni.

30 sierpnia United Nations Population Fund (UNFPA), agencja zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, poinformowała , że ​​co najmniej 650 000 kobiet w ciąży, z których 73 000 miało urodzić w tym miesiącu w całym kraju, na obszarach dotkniętych powodzią było w tragicznej sytuacji. Potrzeba opieki zdrowotnej dla matek.

Agencja ONZ ostrzegła również, że wiele kobiet i dziewcząt jest narażonych na zwiększone ryzyko przemocy ze względu na płeć (GBV), ponieważ prawie milion domów zostało uszkodzonych w powodziach, które w praktyce oznaczają cierpienie milionów ludzi w całym Pakistanie.

„Aż 73 000 kobiet, które spodziewają się porodu we wrześniu, będzie potrzebować wykwalifikowanych położnych, opieki nad noworodkami i wsparcia”, informuje ONZ, dodając, że ciąże i poród nie mogą czekać na zakończenie sytuacji awaryjnych lub klęsk żywiołowych, ponieważ jest to wtedy, gdy kobieta i dziecko jest bezbronne i potrzebuje największej opieki.

25 sierpnia rząd oficjalnie ogłosił „krajowy stan wyjątkowy” w świetle powodzi wywołanych deszczem, które zabiły ponad 1200 osób.

Całe wioski zostały zmiecione z powierzchni ziemi

W Pakistanie obszar wielkości stanu Kolorado jest pod wodą, a ponad 200 mostów i prawie 5 tys. kilometrów linii telekomunikacyjnych jest zawalonych lub uszkodzonych. Dotknęło to co najmniej 33 miliony osób – liczba ta wzrośnie po tym, jak władze zakończą badania szkód w przyszłym tygodniu. W dystrykcie Sindh, który produkuje połowę żywności w kraju, 90 proc. upraw jest zrujnowanych. Całe wioski i pola uprawne zostały zmiecione.

Prosimy w imieniu naszych Braci i Sióstr z Pakistanu wszystkie osoby o otwartych sercach o wpłacanie nawet najbardziej skromnych datków na pomoc dla ofiar powodzi w Pakistanie.

NUMER KONTA

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Powódź Pakistan”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Więcej informacji dotyczących tego projektu Fundacji „FILEO” można uzyskać:
Prezes Fundacji „FILEO” KRS 0000705635
mgr Estera Skworcz Bednarska
Phone + 48 538 826 764
E-mail: biuro@fundacja-fileo.pl

 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply