ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.09.2022

Rozważania Biblijne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25.09 „Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.” (Ewangelia Mateusza 21,22)

„Wszystko” oznacza dosłownie „wszystko”, a nie w przenośni. Bóg nas wysłucha, gdy modlimy się do Niego z wiarą, ze szczerego serca, w którym nie tkwi nie wyznany grzech. Oczywiście jest też, że nasze modlitwy muszą być zgodne z Jego wolą. Bóg przecież nie wysłucha modlitw samolubnych, płynących z serca napełnionego złością i nienawiścią, czy modlitw przeciwko Bożej woli.

„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy” (I List Jana 5,14-15). „Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego” (I List Jana 3,21-22). „Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam” (Ewangelia Marka 11,24). „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą” (Ewangelia Mateusza 7,7-8). „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to” (Ewangelia Jana 14,13-14). „Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam” (Ewangelia Jana 15,7). „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna” (Ewangelia Jana 16,23-24).

Drogi Czytelniku! Czy modlisz się i prosisz o ważne dla Ciebie sprawy, a nie widzisz żadnego rezultatu Twoich modlitw i nie jesteś pewien czy ma sens dalsza modlitwa o Twój problem? Więc zapytaj samego siebie: czy prosisz z wiarą? Czy masz czyste serce? Czy Twoja modlitwa nie wynika z samolubstwa i chęci zaspokojenia pragnień, które niekoniecznie są dla Ciebie dobre? Wreszcie: czy Twoja modlitwa jest zgodna z Bożą wolą? Być może trudno Ci odpowiedzieć na to ostatnie pytanie. W tej sytuacji poproś Boga, aby dał Ci przekonanie czy masz się modlić czy nie.

Jest jeszcze jedna ważna sprawa, którą chciałabym tu poruszyć. Mianowicie często dzieje się tak, że Bóg już nas wysłuchał, a my jeszcze nie widzimy efektu swoich modlitw. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy gorliwie się modlimy o nawrócenie członków swojej rodziny i nic się nie dzieje. Jednak nie znaczy to, że Bóg nie działa. Często trwa wiele lat, zanim osoba, o którą modlimy się, przyjdzie do Boga. Czasem może się zdarzyć, że nie zobaczymy tego w czasie naszego życia. Jak wspaniałą to będzie sprawą, gdy spotkamy w niebie w gronie zbawionych osobę, o którą żarliwie modliliśmy się! Jak wielka radość będzie w naszym sercu!

Zatem módlmy się nieustannie z wiarą i czystym sercem o sprawy zgodne z Bożą wolą, a Pan nas wysłucha!

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Jedna trzecia Pakistanu pod wodą! Ponad 47 000 kobiet w ciąży w obozach bez środków do życia!
Minister zdrowia Sindh, dr Azra Pechuho, podzieliła się niepokojącymi statystykami dotyczącymi kobiet dotkniętych bezprecedensowymi powodziami, mówiąc, że co najmniej 47 000 kobiet w ciąży przebywa w obozach ochronnych.

Pakistan ogłasza stan wyjątkowy!

This slideshow requires JavaScript.

Setki tysięcy ludzi nabawiły się różnych chorób. „W prowincji zgłoszono ponad 134 000 przypadków biegunki i 44 000 przypadków malarii” – dodała.

Dr Pechuho powiedział, że do tej pory wśród osób dotkniętych powodzią zgłoszono ponad 100 000 przypadków związanych ze skórą, 101 ukąszeń węży i ​​500 ugryzień psów.

Powódź spowodowała, że jedna trzecia Pakistanu znalazła się pod wodą. W wyniku klęski żywiołowej zginęło 1265 osób, w tym 441 dzieci.

Nasilają się również inne przypadki chorób, w tym choroby układu oddechowego.

Kilka dzielnic Sindh stoi w obliczu ogromnej dewastacji, nędzy i bólu. Deszcze monsunowe dotknęły miliony. Ale tysiące chłopów, w tym kobiety i dzieci, są najbardziej dotknięci klęską, stając się bezdomni.

30 sierpnia United Nations Population Fund (UNFPA), agencja zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, poinformowała , że ​​co najmniej 650 000 kobiet w ciąży, z których 73 000 miało urodzić w tym miesiącu w całym kraju, na obszarach dotkniętych powodzią było w tragicznej sytuacji. Potrzeba opieki zdrowotnej dla matek.

Agencja ONZ ostrzegła również, że wiele kobiet i dziewcząt jest narażonych na zwiększone ryzyko przemocy ze względu na płeć (GBV), ponieważ prawie milion domów zostało uszkodzonych w powodziach, które w praktyce oznaczają cierpienie milionów ludzi w całym Pakistanie.

„Aż 73 000 kobiet, które spodziewają się porodu we wrześniu, będzie potrzebować wykwalifikowanych położnych, opieki nad noworodkami i wsparcia”, informuje ONZ, dodając, że ciąże i poród nie mogą czekać na zakończenie sytuacji awaryjnych lub klęsk żywiołowych, ponieważ jest to wtedy, gdy kobieta i dziecko jest bezbronne i potrzebuje największej opieki.

25 sierpnia rząd oficjalnie ogłosił „krajowy stan wyjątkowy” w świetle powodzi wywołanych deszczem, które zabiły ponad 1200 osób.

Całe wioski zostały zmiecione z powierzchni ziemi

W Pakistanie obszar wielkości stanu Kolorado jest pod wodą, a ponad 200 mostów i prawie 5 tys. kilometrów linii telekomunikacyjnych jest zawalonych lub uszkodzonych. Dotknęło to co najmniej 33 miliony osób – liczba ta wzrośnie po tym, jak władze zakończą badania szkód w przyszłym tygodniu. W dystrykcie Sindh, który produkuje połowę żywności w kraju, 90 proc. upraw jest zrujnowanych. Całe wioski i pola uprawne zostały zmiecione.

Prosimy w imieniu naszych Braci i Sióstr z Pakistanu wszystkie osoby o otwartych sercach o wpłacanie nawet najbardziej skromnych datków na pomoc dla ofiar powodzi w Pakistanie.

NUMER KONTA

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Powódź Pakistan”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Więcej informacji dotyczących tego projektu Fundacji „FILEO” można uzyskać:
Prezes Fundacji „FILEO” KRS 0000705635
mgr Estera Skworcz Bednarska
Phone + 48 538 826 764
E-mail: biuro@fundacja-fileo.pl

 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply