ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.09.2022

Rozważania Biblijne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.09 „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.” (Dzieje Apostolskie 5,29)

Słowo Boże wiele mówi na temat posłuszeństwa. Dzieci powinni być posłuszne swoim rodzicom, żona mężowi, pracownik pracodawcy, a obywatel władzy państwowej. Jednak napisane jest w Biblii też bardzo wyraźnie, że zasady posłuszeństwa nie obowiązują w niektórych przypadkach. Ma to miejsce wtedy, gdy osoby, którym jesteśmy winni posłuszeństwo, nakazują nam uczynić coś wbrew woli Bożej i naszemu sumieniu. Przeczytajmy fragment Biblii, z którego pochodzi nasz werset przewodni: „Wtem nadszedł ktoś i doniósł im: Mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły; obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą. I zapytał ich arcykapłan, mówiąc: Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie, tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni” (Dzieje Apostolskie 5,25-32).

Tutaj możemy zobaczyć, że uczniowie Jezusa głosili swoim prześladowcom Słowo Boże pomimo wyraźnego zakazu z ich strony i tego, że wcześniej za mówienie o Jezusie zostali wtrąceni do więzienia. Więcej: oni powiedzieli przedstawicielom władzy wyraźnie, że będą słuchać Boga i nie będą się stosować do ich zakazów głoszenia Ewangelii.

Drogi Czytelniku! Czy może dzisiaj właśnie jesteś w takiej sytuacji? Być może Twoja rodzina śmieje się z Ciebie, że czytasz Pismo Święte. Może próbują wywrzeć nacisk na Ciebie, abyś brał udział w obrzędach i tradycjach, które nie są zgodne z Pismem Świętym, nazywają Cię dziwakiem i heretykiem. Czy wiesz, że już Jezus, gdy żył na tej ziemi, mówił o tej sytuacji, którą właśnie przeżywasz? „Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych; trzej z dwoma, a dwaj z trzema; będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową” (Ewangelia Łukasza 12,51-53). Pamiętaj, że nawet w takiej sytuacji posłuszeństwo Słowu Bożemu ma być Twoim priorytetem i że Boga musisz słuchać bardziej niż ludzi! Nie ulegaj naciskom ze strony ludzi, bo sprzeciwiasz się woli Bożej i własnemu sumieniu, nie postępując zgodnie z przekonaniem, „wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem” (List do Rzymian 14,23).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Jedna trzecia Pakistanu pod wodą! Ponad 47 000 kobiet w ciąży w obozach bez środków do życia!
Minister zdrowia Sindh, dr Azra Pechuho, podzieliła się niepokojącymi statystykami dotyczącymi kobiet dotkniętych bezprecedensowymi powodziami, mówiąc, że co najmniej 47 000 kobiet w ciąży przebywa w obozach ochronnych.

Pakistan ogłasza stan wyjątkowy!

This slideshow requires JavaScript.

Setki tysięcy ludzi nabawiły się różnych chorób. „W prowincji zgłoszono ponad 134 000 przypadków biegunki i 44 000 przypadków malarii” – dodała.

Dr Pechuho powiedział, że do tej pory wśród osób dotkniętych powodzią zgłoszono ponad 100 000 przypadków związanych ze skórą, 101 ukąszeń węży i ​​500 ugryzień psów.

Powódź spowodowała, że jedna trzecia Pakistanu znalazła się pod wodą. W wyniku klęski żywiołowej zginęło 1265 osób, w tym 441 dzieci.

Nasilają się również inne przypadki chorób, w tym choroby układu oddechowego.

Kilka dzielnic Sindh stoi w obliczu ogromnej dewastacji, nędzy i bólu. Deszcze monsunowe dotknęły miliony. Ale tysiące chłopów, w tym kobiety i dzieci, są najbardziej dotknięci klęską, stając się bezdomni.

30 sierpnia United Nations Population Fund (UNFPA), agencja zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, poinformowała , że ​​co najmniej 650 000 kobiet w ciąży, z których 73 000 miało urodzić w tym miesiącu w całym kraju, na obszarach dotkniętych powodzią było w tragicznej sytuacji. Potrzeba opieki zdrowotnej dla matek.

Agencja ONZ ostrzegła również, że wiele kobiet i dziewcząt jest narażonych na zwiększone ryzyko przemocy ze względu na płeć (GBV), ponieważ prawie milion domów zostało uszkodzonych w powodziach, które w praktyce oznaczają cierpienie milionów ludzi w całym Pakistanie.

„Aż 73 000 kobiet, które spodziewają się porodu we wrześniu, będzie potrzebować wykwalifikowanych położnych, opieki nad noworodkami i wsparcia”, informuje ONZ, dodając, że ciąże i poród nie mogą czekać na zakończenie sytuacji awaryjnych lub klęsk żywiołowych, ponieważ jest to wtedy, gdy kobieta i dziecko jest bezbronne i potrzebuje największej opieki.

25 sierpnia rząd oficjalnie ogłosił „krajowy stan wyjątkowy” w świetle powodzi wywołanych deszczem, które zabiły ponad 1200 osób.

Całe wioski zostały zmiecione z powierzchni ziemi

W Pakistanie obszar wielkości stanu Kolorado jest pod wodą, a ponad 200 mostów i prawie 5 tys. kilometrów linii telekomunikacyjnych jest zawalonych lub uszkodzonych. Dotknęło to co najmniej 33 miliony osób – liczba ta wzrośnie po tym, jak władze zakończą badania szkód w przyszłym tygodniu. W dystrykcie Sindh, który produkuje połowę żywności w kraju, 90 proc. upraw jest zrujnowanych. Całe wioski i pola uprawne zostały zmiecione.

Prosimy w imieniu naszych Braci i Sióstr z Pakistanu wszystkie osoby o otwartych sercach o wpłacanie nawet najbardziej skromnych datków na pomoc dla ofiar powodzi w Pakistanie.

NUMER KONTA

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Powódź Pakistan”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Więcej informacji dotyczących tego projektu Fundacji „FILEO” można uzyskać:
Prezes Fundacji „FILEO” KRS 0000705635
mgr Estera Skworcz Bednarska
Phone + 48 538 826 764
E-mail: biuro@fundacja-fileo.pl

 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply