ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.07.2022


15.07 „Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.” (Ewangelia Marka 11,24)

Mocne to słowa! Bóg może dać nam wszystko, o co prosimy. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych! Zatem jeżeli możemy od Boga otrzymać WSZYSTKO, gdy mocno wierzymy (oczywiście jeżeli nie są to sprawy przeciwne Bożej woli), to dlaczego tak często wątpimy? „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma” (List Jakuba 1,5-7).

Dlatego nie wątpmy, a jeśli nasza wiara jest słaba, prośmy Pana, by ją wzmocnił! „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą” (Ewangelia Mateusza 7,7-11).

Drogi Czytelniku! Czy modlisz się już bardzo długo, błagając Boga ze łzami, a dalej nie widzisz rozwiązania swojego problemu, dalej jesteś przytłoczony i załamany? Spójrz na słowa, które Bóg chce przekazać właśnie Tobie, który tak bardzo potrzebujesz pocieszenia: „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie” (Księga Jeremiasza 29,11-13). „I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” (Psalm 50,15).

Wzywajmy więc Boga, będąc pełni ufności, a On z pewności udzieli nam najlepszej odpowiedzi! „Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy” (I List Jana 5,14). I wtedy będziemy mogli podziękować Panu szczerym sercem za to, że wysłuchał naszych modlitw, nawet, gdy jeszcze nie widzimy, że nas wysłuchał!

Autor: Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply