Rozważania Biblijne 11.07.2022

11.07 „Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy.” (Księga Jeremiasza 6,16)

          W powyższym wersecie zawarta jest bardzo prosta recepta na życie pełne pokoju: zastanawiajcie się co jest dobre i postępujcie właściwie! Tylko tyle! Każdego dnia, zanim podejmiesz jakąś decyzję, zanim pójdziesz w prawo bądź w lewo, zwróć się ku Bogu i wybierz Jego wolę dla Twojego życia, a wówczas Twoje serce będzie pełne pokoju. Podobne słowa rzekł Jezus: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie” (Ewangelia Mateusza 11,28-30).

Jakże wspaniałą jest sprawą doznawanie Bożego ukojenia! „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną” (Księga Izajasza 26,3-4). „Gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą” (Księga Jeremiasza 31,25).

Drogi Czytelniku! Czy nie jest tak, że często czujesz się umęczony, przytłoczony problemami dnia codziennego? Czy pragniesz ukojenia dla swojej duszy, a nie znajdujesz? Pamiętaj – tylko Bóg może dać Ci prawdziwe ukojenie. Niezależnie od tego, co teraz się dzieje w Twoim życiu i jak poważne są Twoje problemy – On pragnie, by Twoje serce zaznało odpoczynku.

„Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem? Zaiste, zamyślają go strącić z wysoka, lubują się w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą. Sela. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją! Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja; skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą! Sela. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni, na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Nie ufajcie wyzyskowi ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem! Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego” (Psalm 62,2-13).

Zatem szukajmy Bożej drogi dla naszego życia, a Bóg w odpowiedzi da nam wytchnienie, uciszenie, ukojenie, którego tak pragnie nasza dusza!

Autor: Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply