Otagowano: PAN

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.11.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.11 „A Jezus rzekł do niego: Co się tyczy tego: Jeżeli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla wierzącego.” (Ewangelia Marka 9,23) Czy przeczytałeś uważnie powyższe słowa? Czy wierzysz w to? Czy ufasz...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.11.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 09.11 „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.” (Księga Izajasza 26,3) Dziecko Boże, które jest stałego umysłu, ma wewnętrzny Boży pokój. Stałość umysłu chrześcijanina polega na tym, że...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.11.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 08.11 „Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.” (List Jakuba 3,17) Wspaniała mądrość pochodząca od Boga...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.11.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 07.11 „Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.” (List do Filipian 2,4) Jakże ważne dla nas chrześcijan powinny być te słowa! Powinniśmy dbać nie tylko...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 06.11 „Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać światła, On zamieni je w ciemność i obróci w pomrokę! A jeżeli...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.11.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 05.11 „Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.” (I List Piotra 2,10) Chwała Panu za to! My, dla których Bóg...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 04.11 „Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.” (I Jana 3,18) Jakże oczywiste dla nas, ludzi wierzących, są słowa tego wersetu, ale czy pamiętamy na co dzień o nich? Czy...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.11.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 02.11 „Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny.” (II List do Koryntian 5,1) Wspaniała to wiadomość!...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 01.11 „Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.” (List do Rzymian 14,8) Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, żyjemy dla Pana. Jeżeli narodziliśmy się...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 31.10.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31.10 „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.” (Dzieje Apostolskie 16,31) To perełka wśród najwspanialszych obietnic zawartych w Biblii. Uwierz, a będziesz zbawiony nie tylko Ty, ale również Twoi...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 30.10.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30.10 „Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich.” (Psalm 34,5) Gdy szukamy Boga, On odpowiada nam. Gdy szukamy Pana, On da nam się znaleźć. Czy możliwe jest, że...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.10.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29.10 „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Ewangelia Jana 14,27). Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.10.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28.10 „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.” (Ewangelia Mateusza 5,6) To wspaniała obietnica dla tych, którzy całym sercem chcą sprawiedliwości. Jeżeli łakniemy jej jak chleba, gdy jesteśmy głodni, jeżeli...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.10.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27.10 „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.10.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26.10 „Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!” (V Księga Mojżeszowa 4,39) Pan Bóg...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.10.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25.10 „Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.” (Przypowieści Salomona 30,6) Słowo Boże jest zamkniętą całością. Bóg wyraźnie zakazuje człowiekowi cokolwiek z niego ujmować lub...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.10.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24.10 „U Pana jest zbawienie. Nad ludem twoim jest błogosławieństwo twoje.” (Psalm 3,9) Tylko nasz Pan może nas zbawić. Nie ma nikogo na niebie, na ziemi ani pod ziemią, kto mógłby nas wybawić...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.10.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23.10 „Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.” (Księga Joba 42,2) Bóg może wszystko! Nie ma dla Boga sprawy, która byłaby niemożliwa do wykonania, a...

%d bloggers like this: