ŚWIĘTO REFORMACJI

Jak co roku, protestanci 31 października będą obchodzić Święto Reformacji, przypominające o rozpoczętym i trwającym do dziś dziele odnowy Kościoła Powszechnego. Święto Reformacji, nazywane również Pamiątką Reformacji, jest jednym z ważniejszych świąt obchodzonych przez Kościoły protestanckie.

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Dotyczyły one nadużyć w Kościele zachodnim, szczególnie tych, które związane były ze sprzedażą odpustów. Wystąpienia doktora Lutra dały początek reformacji. 31.10.1517 roku jest symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła.

Święto Reformacji obchodzono po raz pierwszy w Saksonii w 1667. W przeciwieństwie do typowo luterańskiego święta, jakim jest Pamiątka Wyznania Augsburskiego, Święto Reformacji ma charakter ponadwyznaniowy.Obchodzone jest ono przez różne Kościoły protestanckie, główne powstałe w XVI wieku, ale także ukształtowane w późniejszym okresie, w tym Kościoły ewangelikalne.

Obchodom tego święta towarzyszy nabożeństwo i zazwyczaj odśpiewanie Hymnu Reformacji, którym jest pieśń autorstwa Marcina Lutra zatytułowana ?Warownym grodem jest nasz Bóg?. W zależności od wyznania istnieją różne sposoby obchodzenia tego święta. Niektóre Kościoły przesuwają nieznacznie termin Święta Reformacji, np. na niedzielę poprzedzającą 31 października, bądź następującą po tym dniu.

Święto Reformacji w Kościołach ewangelicko-augsburskich uczczone jest m.in. uroczystym nabożeństwem. Hasłem dnia jest werset pochodzący z Nowego Testamentu: ?Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus? (I List do Koryntian 3,11). Odczytywany jest także Psalm 46,2-8, będący pierwowzorem dla napisania Hymnu Reformacji.

Kościoły reformowane (kalwińskie) w Szwajcarii obchodzą Pamiątkę Reformacji w pierwszą niedzielę listopada (czyli w pierwszą niedzielę następującą po 31. października). Nabożeństwo w tym dniu ma uroczysty charakter, ponieważ ? w odróżnieniu od zwykłych niedziel ? zazwyczaj podczas niego odbywa się komunia.

Duża część Kościołów ewangelikalnych, jako wspólnoty, które mają swoje korzenie w tradycji i duchowości protestanckiej, przywiązuje wielką wagę do Święta Reformacji. W tym dniu odbywają się okolicznościowe nabożeństwa poświęcone tematyce odnowy Kościoła i życia w duchu Ewangelii Bożej oraz upamiętniające wystąpienie Marcina Lutra i początek reformacji. W zależności od zwyczajów danych wyznań i zborów mają miejsce też wykłady dotyczące historii, przyczyn i celu reformacji, a także prezentacje, festiwale czy projekcje filmów.

Święto Reformacji jest dniem wolnym od pracy m.in. w niektórych landach Niemiec, również w Słowenii, (mimo iż protestanci stanowią mniej niż 1% słoweńskiego społeczeństwa), a także w Chile. W naszym kraju, na podstawie art. 14 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, protestanci mają w tym dniu prawo do zwolnienia od nauki lub pracy.

źródła: www.parafia.cieszyn.org.pl; pl.wikipedia.org

Print Friendly, PDF & Email