SERCE CZŁOWIEKA

albo

duchowe zwierciadło serca

 ? cz. I

Serce człowieka

jest albo świątynią Boga, albo mieszkaniem szatana

(I Jana 3,4-10)

Ta broszura powstała wiele lat temu i stała się wielkim błogosławieństwem dla tysięcy ludzi. W obecnym opracowaniu została ona zmodyfikowana, a zawarte w niej treści dostosowano do czasów współczesnych. Jest ona duchowym zwierciadłem, w którym ludzie mogą się przejrzeć  i zobaczyć stan swojej własnej duszy w taki sposób, w jaki Bóg go widzi. Już mnóstwo osób przy jej czytaniu głęboko poznało swoje własne serce i przez pokutę oraz wiarę w Chrystusa otrzymało nowe serce i nowego ducha. Podczas czytania tej broszury myśl o tym, że przedstawia ona zwierciadło, w którym dokładnie możesz zobaczyć samego siebie. Niezależnie od tego czy jesteś chrześcijaninem czy wyznawcą jakiejś innej religii, ateistą czy jeszcze kimś innym, możesz ujrzeć w niej swój własny obraz, tak jak widzi Ciebie Bóg. ,,Albowiem u Boga nie ma względu na osobę? (Rzym. 2,11), ponieważ ,,Pan patrzy na serce? ( I Sam. 16,7).

Diabeł jest ojcem kłamstwa, księciem ciemności i bogiem tego świata. Kiedyś nazywany był on jasną gwiazdą i synem jutrzenki, ale z powodu buntu przeciwko Bogu został strącony z nieba (Iz. 14,12-15). Obecnie pokazuje on nam swój zniekształcony obraz przybierając postać anioła światłości i dlatego udaje mu się zwodzić wielu ludzi. Szatan działa także przy pomocy swoich sług, to znaczy ludzi niewierzących, którzy udając osoby nawrócone do Jezusa czynią wiele szkód w Bożym Kościele (II Kor. 11,13-15).

Apostoł Paweł pisze, że: ,,bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga? (II Kor. 4,4). Oznacza to, że wszystkie osoby, które nie przyjęły Jezusa za swojego Zbawiciela są ślepe i martwe duchowo, ponieważ taka jest wola szatana, który jest księciem tego świata, ,,władcą, który rządzi w powietrzu, duchem, który teraz działa w synach opornych? (Efez. 2,2). Jeżeli oczy tych ludzi nie otworzą się i nie zobaczą oni swojego stanu duchowego, nie zrozumieją tego, że są grzesznikami i potrzebują Jezusa, wtedy po śmierci znajdą się w piekle. Ten, kto mówi, że nie grzeszy, oszukuje samego siebie, natomiast ,,jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości? (I Jana 1,8-9). Dlatego wyznaj Bogu swoje grzechy i nie zaprzeczaj ich istnieniu.

Gdy będziesz czytał tekst tej broszury oraz oglądał rysunki, wtedy zobaczysz obraz swojego własnego serca. Pozwól Bogu pokazać Ci prawdziwy stan Twojego serca, bądź otwarty na to, co On chce do Ciebie powiedzieć przy pomocy tej broszury. Pomódl się o to, aby Duch Święty oświecił Twoje serce i abyś zrozumiał to, co czytasz. Pamiętaj o tym, że albo jesteś posłuszny Bogu, albo diabłu, albo zmierzasz w stronę nieba, albo w stronę piekła. Nie ma trzeciej drogi. Jeśli grzech rządzi Twoim życiem wołaj do Boga, który może Cię zbawić przez Jezusa, ponieważ ,,krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu? (I Jana 1,7). Pomyśl o tym, że Pan Jezus przyszedł na świat właśnie po to, aby zbawić grzeszników i zniszczyć władzę, jaką szatan ma nad nami z powodu naszych grzechów. To Jezus Chrystus jest Twoim i moim Zbawicielem. Pamiętaj o tym, że właśnie teraz stoisz przed Bogiem, który zna wszystkie Twoje tajemnice, wszystkie uczynki, słowa, myśli i uczucia. Jest nieprawdopodobne, abyś mógł schować się przed Bogiem, albo ukryć przed Nim to, co uczyniłeś. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że Ten, który stworzył ucho, wszystko słyszy, że Ten, który stworzył oko, wszystko widzi? ,,Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim? (II Kron. 16,9). ,,Bo jego oczy patrzą na drogi człowieka i On widzi wszystkie jego kroki. Nie ma ciemności ani mroku, gdzie mogliby się ukryć złoczyńcy? (Joba 34,21-22).

Zwróć uwagę na to, co Bóg mówi do Ciebie przez Swoje Słowo: ,,Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy!? (Ps. 32,1-2).

Pamiętaj o zaproszeniu Pana Jezusa, który woła do Ciebie właśnie dzisiaj, właśnie teraz: ,,Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie? (Mat. 11,28).

red. E. Skworcz-Bednarska

Print Friendly, PDF & Email