OCHRONA PRZEZ KREW

?Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga? (II Księga Mojżeszowa 12,13).

W naszym życiu narażeni bywamy na wiele złych pokus. Duch ciemności zna nasze skłonności do złego. Narażeni jesteśmy zawsze na jego ataki. Człowiek prawdziwie wierzący nie może temu wrogowi ulec. Nie powinniśmy być sługami grzechu, ponieważ w Jezusie Chrystusie mamy wspaniałą wolność. Nie zawsze jednak tak bywa. Często przychodzi doświadczenie, grzech i załamanie. Wtedy brakuje wiary i mocy Ducha Świętego w naszych sercach. Wówczas potrzebujemy ochrony i bezpiecznego miejsca, gdzie byśmy mogli się skryć.

Swego czasu naród wybrany, będący w niewoli egipskiej, był okrutnie uciskany. Kiedy w ucisku swoim wołali do Boga o ratunek, Bóg zesłał anioła,     który w nocy przeszedł przez ziemię i wytracił wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej. Przed ową straszliwą plagą Izraelici zostali jednak w porę ostrzeżeni.

Każdy ojciec rodziny izraelskiej miał obowiązek krwią z zabitego baranka pokropić futryny i nadproża drzwi domu. Kiedy w ową tragiczną noc, anioł śmierci przechodził przez ziemię, omijał domy naznaczone krwią. Krew na drzwiach domu była ich obroną. I ten znak krwi wskazywał na moc, moc Krwi Jezusa Chrystusa.

Moc Krwi Jezusa Chrystusa chroni i nas. Przed kim prawdziwie wierzący człowiek bywa chroniony? Przed duchem ciemności ? szatanem. On jest największym wrogiem człowieka. Wielu ludzi twierdzi, że diabła nie ma i wobec tego ten problem nie istnieje. Lecz takie twierdzenie jest szatanowi na rękę. To jest jego mistrzowski sposób, ażeby bez przeszkód budować swoje królestwo. On wielu ludzi pozornie zostawia w spokoju, ale podstępnie prowadzi tam, gdzie jest wieczne potępienie.

Kim jest szatan? Kiedyś był najwyższym aniołem ? księciem aniołów. Lecz pycha i kłamstwo spowodowało jego upadek. Nie ma w nim prawdy. On rozsiewa i powoduje wszelkie zło wśród ludzi. Szatan jest najbardziej zagorzałym wrogiem Bożym. On jest przyczyną upadku człowieka. Apostoł Jan nazywa go mordercą, a z uwagi na jego złość i przemoc ?lwem ryczącym?.Z powodu jego chytrości Pismo Święte nazywa go też ?starym wężem? i ?księciem ciemności?.

Szatan nie upadł sam, lecz pociągnął za sobą w upadek część aniołów. Pismo Święte nazywa ich ?złymi duchami?. Szatan przedstawia się często jako ?anioł światłości?. Oszukuje w ten sposób wierzących i używa wszelkich środków dla ich pozyskania. On działa przede wszystkim na ludzi słabych w wierze i na ludzi nie zorientowanych. On obciąża sumienia i na miejsce pokoju wprowadza strach. On jest wszędzie. Nie oszczędza nikogo, ani młodych ani starych.

On nie oszczędzał proroków. Wspomnijmy chociaż proroka Eliasza. Kiedy spadło na niego doświadczenie, wtedy powiedział: ?Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie? (I Księga Królewska 19,4). o:p>

Pomyślmy o uczniach Pana Jezusa. Szatan atakował ich, wykorzystywał ich ludzkie słabości i często powodował ich załamanie. Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, diabeł uczynił wszystko, ażeby Go zniszczyć. To on użył Heroda dla diabelskiego zabijania dzieci. A kiedy Pan Jezus rozpoczął Swoją służbę na ziemi, to przystąpił do Niego na pustyni i chciał złamać Jego posłuszeństwo i podporządkowanie się woli Ojca. Przystępował do Niego ciągle, kusił, próbował spowodować jakiś konflikt, ale Pan zwrócił mu uwagę: ?Odejdź ode Mnie szatanie?.

Później szatan zwalczał Zbory pierwszych chrześcijan i powodował ich prześladowanie. Zabierano im majątki i wtrącano do więzień. Wspomnijmy prześladowanie pierwszych chrześcijan za czasów cesarza Nerona. A potem prześladowania wierzących w okresie Średniowiecza. Wszędzie w historii spotykamy ślady prześladowań wyznawców Pana Jezusa, które powodował szatan.

A jak wygląda współczesna rzeczywistość? Szatan próbuje uczynić obojętnymi Zbory dzieci Bożych na sprawy Boże. On próbuje przedstawić grzech jako nie grzech. Wprowadza niepokój i strach. Powoduje, że człowiekowi wierzącemu nie starcza czasu na czytanie Słowa Boże i modlitwę.   I od tego zaczyna się odstępstwo od Boga. On zna Twoją i moją słabą stronę.

Apostoł Paweł poucza nas, że nie prowadzimy walki z ciałem i krwią, ale z siłami duchowej przemocy i ciemności. Człowiek wierzący temu wrogowi musi się jednak przeciwstawiać. Broń i uzbrojenie daje nam Sam Pan Bóg przez Swoje Święte Słowo i wyposaża nas mocą z wysokości. Człowiek sam z siebie temu wrogowi nie jest w stanie się skutecznie przeciwstawić. Pan Jezus zwyciężył ostatecznie szatana  na krzyżu Golgoty. Jego ofiara raz dokonana, jest ofiarą doskonałą. Jego Krew przelana na krzyżu ma moc oczyścić każdy Twój grzech. Przyjmij Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, a znajdziesz się pod ochroną Jego Świętej Krwi.

Szatan otacza nas i ze wszystkich stron próbuje atakować. Obowiązuje nas czujność. Szatan próbuje kierować nasze myśli i nasz wzrok w przeszłość. Człowiek wierzący ma patrzeć z ufnością w przyszłość. Pan Jezus obmył nasze grzechy i oczyścił Swoją mocą, mocą Swojej Świętej Krwi. Nie dajmy posłuchu głosowi wroga. Nasze grzechy omyte zostały Świętą Chrystusową Krwią. Szatan od samego początku jest największym kłamcą. On może Ci szeptać, że dla Ciebie nie ma ratunku i że idziesz na zginienie, ale jeśli przyjmiesz Pana Jezusa, wtedy możesz Mu powiedzieć: Odejdź szatanie, ja mam zbawienie i życie wieczne, a uczyniła to moc Świętej Krwi Chrystusowej.

Przeciwnik nasz odznacza się chytrością i kłamstwem, lecz po naszej stronie jest Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel. W Nim i przez Niego na pewno odniesiemy zwycięstwo. Silna jest dłoń naszego Pana i z Jego ręki nikt nas nie wyrwie. Nikt nie jest w stanie wyrwać nas z Jego ręki! Krew Jezusa Chrystusa gwarantuje wieczne życie. We wszystkich sytuacjach Twojego życia oddaj Panu należną chwałę i cześć.

K.M.

Print Friendly, PDF & Email