III/IV 2020

ARTYKUŁ WSTĘPNY


Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał

Tekst przewodni:


A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został  z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to  i Chrystus nie został wzbudzony;a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony;  a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też  w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć?.
(I List do Koryntian 15,12-26)

Czy zastanawialiście się kiedyś, drodzy Bracia i Siostry, jak potoczyłyby się dzieje ludzkości, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał? Gdyby Jego zmaltretowane ciało na zawsze spoczęło w grobie, a duch i dusza odeszłyby nie do końca wiadomo w jakie miejsce? W dzisiejszych czasach wiele jest osób, nawet wśród tzw. wierzących, którzy starają się podważyć naszą wiarę  w zmartwychwstanie naszego Pana i Zbawiciela. A czy nasza wiara jest dostatecznie mocna, by dać odpór takim atakom? Zastanówmy się nad konsekwencjami niewiary w kwestii zmartwychwstania Chrystusa na podstawie przytoczonego tekstu Biblii z

I Listu do Koryntian, roz. 15.

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał:


1.  nie mógłby nas zbawić od grzechu, a Jego ofiara na krzyżu nie miałaby sensu (w. 17)
2. głoszenie ludziom Ewangelii byłoby zwykłym kłamstwem (w. 15)
3. po naszej śmierci niebo byłoby dla nas zamknięte (w. 18)
4. Jezus nie odniósłby zwycięstwa nad szatanem (w. 24)
5. Jezus nie powróciłby do nieba i nie byłby już Królem (w. 25)
6. Jezus nie byłby pierworodnym z umarłych (w. 20)
7. Wierzący ludzie po śmierci nigdy by nie zmartwychwstali (w.22)
8. Śmierć istniałaby już zawsze (w. 26)
9. Nieprzyjaciele Boga odnosiliby zwycięstwo na wieki wieków (w. 25)
10. Nie mógłby nastąpić koniec świata (w. 24)
11. Zło nigdy by nie zostało osądzone (w. 24)
12. Nasze narodzenie się na nowo nie miałoby żadnego sensu po śmierci (w. 18)
13. Z naszego życia zniknąłby Boży pokój i Boża radość wypływające z pewności zbawienia (w. 19)
14. Życie ludzkie zostałoby pozbawione sensu i celu (w. 17)

W rozważanym tekście biblijnym na pewno można zauważyć jeszcze inne konsekwencje niewiary w zmartwychwstanie, a  wniosek z rozmyślań nad Słowem Bożym w tej kwestii jest niepodwarzalny:

WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA JEST FUNDAMENTEM NASZEGO ZBAWIENIA

Estera BednarskaPrint Friendly, PDF & Email