DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. II

Dar proroctwa Werset przewodni: „Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”

Czytaj dalej

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. VIII

         Dar miłosierdzia Dar miłosierdzia jest to szczególna zdolność dostrzegania problemów  i potrzeb innych ludzi oraz troszczenia się o nich

Czytaj dalej

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. VI

Dar obdarowywania Dar obdarowywania jest to szczególna umiejętność dana niektórym ludziom przez Boga charakteryzująca się zdobywaniem środków materialnych w celu

Czytaj dalej

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. VII

         Dar bycia przełożonym Dar bycia przełożonym jest to szczególna zdolność w rozumieniu przez człowieka obdarowanego tym darem celów i

Czytaj dalej

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. IV

Dar nauczania Dar nauczania polega na szczególnej zdolności rozumienia Pisma Świętego  i zawartych w nim prawd oraz przekazywania ich innym

Czytaj dalej

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. III

            Dar usługiwania Dar usługiwania, zwany również darem niesienia pomocy (I List do Koryntian 12,28), polega na szczególnej zdolności dostrzegania

Czytaj dalej

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. I

Wersety przewodnie: „Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej” (I List Piotra 4,10).

Czytaj dalej
image_pdfimage_print