Autor: admin

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.03.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 04.03 „A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.” (II List Piotra 3,10) W naszym życiu wielokrotnie spotykamy się...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.03.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 03.03 „My bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać; Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem.” (II...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.03.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 02.03 „Wydawajcie więc owoc godny upamiętania.” (Ewangelia Mateusza 3,8) Jan Chrzciciel mówiąc kazanie, głosił: „Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios” (Ewangelia Mateusza 3,2). Niedługo potem Sam Pan Jezus głosił ludziom te same...

Artykuł wstępny 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – Całkowite zwycięstwo w Zmartwychwstałym Panu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ARTYKUŁ WSTĘPNY CAŁKOWITE ZWYCIĘSTWO W ZMARTWYCHWSTAŁYM PANU „Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim, rzekł: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie...

Słowo Boże moją pomocą każdego dnia 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. IV

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. IV GDY WALCZĘ Z GRZECHEM „Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, miłując...

Gdy osacza nas strach 0

GDY OSACZA NAS STRACH

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. GDY OSACZA NAS STRACH Wersety przewodnie: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.” (II List do Tymoteusza 1,7) Strach, lęk, obawa, niepewność… Jakże często osaczają nas te...

Powierzmy nasze zmartwienia Bogu! 0

POWIERZMY NASZE ZMARTWIENIA BOGU!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… POWIERZMY NASZE ZMARTWIENIA BOGU! Werset przewodni: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Ewangelia Mateusza 6,33) Bóg wie o wiele lepiej od nas, czego potrzebujemy. Jeżeli...

O czym myślisz? 0

O CZYM MYŚLISZ?

O CZYM MYŚLISZ? Werset przewodni: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.”...

Prawdziwa wiara 0

PRAWDZIWA WIARA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PRAWDZIWA WIARA Wersety przewodnie: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” (List do Hebrajczyków 11,1) Wiara… pewność, stuprocentowa pewność, że coś się wydarzy, coś, czego jeszcze...

Dwie drogi 0

DWIE DROGI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DWIE DROGI Werset przewodni: „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” (List Jakuba 4,7) Dwie drogi: dobra i zła. Dwie ważne decyzje: poddanie się Bogu i przeciwstawienie się szatanowi....

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. V

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. V DAR NAPOMINANIA Dar napominania (zwany również darem zachęcania) polega na szczególnej umiejętności dostrzegania u innych osób wierzących potrzeb napomnienia lub pocieszenia, a następnie właściwym zaspokojeniu tych potrzeb....

Serce człowieka - cz. IV 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. IV

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SERCE CZŁOWIEKA – CZ. IV RYSUNEK 3. Ten rysunek pokazuje nam stan grzesznika, który pokutuje, czyli szczerze żałuje za swoje grzechy. Teraz przypomina sobie to, co złego uczynił. Jest przekonany o tym, że...

Moja pieśń na cześć Pana 0

MOJA PIEŚŃ NA CZEŚĆ PANA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. MOJA PIEŚŃ NA CZEŚĆ PANA   Panie, Boże mój chwalę Cię I wysławiam całą duszą swoją. Śpiewam Ci z głębi mego serca I całym mym jestestwem. Bo okazałeś wszechpotężną moc Swoją Przez wielkie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.03.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 01.03 „Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo niczym jest pomoc ludzka! W Bogu okażemy się dzielni, On zdepcze wrogów naszych.” (Psalm 108,13-14) Tak, ludzie często zawodzą, ale Bóg – nigdy. Człowiek obiecuje swemu...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.02.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28.02 „Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.02.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27.02 „Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.” (I List Jana 5,18)...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.02.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26.02 „Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.” (II List Piotra 2,19) W dzisiejszych czasach wielu ludzi uważa się wolnych. Na pytanie, co to jest wolność, odpowiadają często, że to czynienie tego,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.02.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25.02 „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.” (Ewangelia Mateusza 26,41) Musimy nieustannie czuwać i trwać w modlitwie, żebyśmy nie ulegli pokusie i nie...

%d bloggers like this: