Autor: admin

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17.09 „Nawróćcie się do mnie – mówi Pan Zastępów – a Ja zwrócę się do was – mówi Pan Zastępów.” (Księga Zachariasza 1,3) Gdy przychodzimy do Boga, Bóg zbliża się do nas. Niemożliwe...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.09 „Wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.” (II List do Koryntian 11,14-15) Udawać...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15.09 „Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!” (Księga Ezechiela 18,32) Bóg nie cieszy się, gdy człowiek trafia do piekła. On nie ma upodobania...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.09 „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.” (List do Filipian 4,8) Nasze myśli… Jakże wielki...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13.09 „A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Ewangelia Mateusza 24,13) Przyjrzyjmy się dokładnie temu, co jest tu napisane. Kto będzie zbawiony? Czy ten, który kiedyś pomodlił się modlitwą nawrócenia i poprosił...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.09 „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.” (Dzieje Apostolskie 5,29) Słowo Boże wiele mówi na temat posłuszeństwa. Dzieci powinni być posłuszne swoim rodzicom, żona mężowi, pracownik pracodawcy, a obywatel władzy państwowej. Jednak napisane...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11.09 „Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.09 „Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.” (Psalm 16,8) Jakże wspaniałe są słowa Psalmisty! Gdy Bóg jest przede mną, a ja idę za Nim, jest...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.09.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 09.09 „Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły.” (II List...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 08.09 „Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb.” (Księga Izajasza 33,6) Bóg obdarza Swoje dzieci prawdziwą mądrością i poznaniem dobrego i złego, poznaniem i rozumieniem Jego Słowa. Bóg...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 07.09 „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 06.09 „Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione.” (Księga Joba 1,21) Wszystko, co mam, pochodzi od Boga. Czy pamiętam o tym?...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 05.09 „Położyłem się i zasnąłem; obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają.” (Psalm 3,6-7) Gdy Pan jest ze mną, nie muszę się bać....

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 04.09 „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.” (Ewangelia Mateusza 5,4) Ktoś może powiedzieć: czy chrześcijanin powinien się smucić? Przecież Biblia mówi, że powinniśmy się radować w każdych okolicznościach. Jak mamy pogodzić...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.09.2023

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 03.09 „Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.” (Psalm 4,9) Mój Bóg nade mną czuwa! Nie mam żadnego powodu, aby kłaść się spać w niepokoju i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 02.09 „A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony.” (Ewangelia Mateusza 23,12) „Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc:...

ARTYKUŁ WSTĘPNY 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – BÓG, KTÓRY PRZEBACZA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Werset przewodni: „Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę” (Księga Jeremiasza 31,3). Bóg woła tych, którzy są daleko od Niego. On woła Ciebie po...

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. VII 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. VII

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Gdy uwielbiam Boga za dzieło zbawienia   „Zbawienia twego oczekuję, Panie”. (I Księga Mojżeszowa 49,18) „Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim”. (II Księga Mojżeszowa 15,2) „Weseli się serce...

%d bloggers like this: