Autor: admin

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.02.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 02.02 „Język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło.” (List Jakuba 3,6) Nasze słowa mają wielką moc....

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.02.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 01.02 „Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je, komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi.” (Księga Daniela 4,14) Wspaniałe to Słowo. Bóg jest Wszechmocny i ma nad wszystkim kontrolę. On...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 31.01.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31.01 „Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się, cóż może mi uczynić człowiek?” (Psalm 118,5-6) Pan ma moc wyzwolić nas z wszelkich ucisków. „Wyzwoli...

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 30.01.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30.01 „Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.01.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29.01 „Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści.” (II Księga Kronik 15,2) To jedna z...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.01.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28.01 „Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.” (I List Jana 3,2)...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBILIJNE 27.01.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27.01 „Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń.” (Księga Ozeasza 6,6) Bóg pragnie naszego serca. „Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg!” (Przypowieści...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.01.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26.01 „Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?” (I List Jana 3,17) Chciwość, żądza dóbr...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.01.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25.01 „Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.” (I Księga Mojżeszowa 15,6) Abram uwierzył słowu, które rzekł do niego Bóg. Gdy przeczytamy kontekst tego wersetu (I Księga Mojżeszowa 15,1-5) dowiemy...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.01.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24.01 „Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.01.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23.01. „Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.” (II List Piotra 3,13) Wspaniała to obietnica – Bóg przygotował dla nas przepiękne miejsce! „I widziałem nowe niebo...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.01.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22.01 „Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.01.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.01 „Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 20.01.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.01 „Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.” (Ewangelia Mateusza 18,3) Powyższy werset zawiera dwie kluczowe dla naszego zbawienia prawdy: żeby wejść do...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.01.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19.01 „Nikt nie jest tak święty, jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg.” (I Księga Samuela 2,2) Tak. Prawdziwe i pocieszające to słowa. Nie ma nikogo...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 18.01.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18.01 „Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.” (I List Piotra 4,8) Miłość. To wspaniałe słowo, które występuje w Piśmie Świętym 190 razy (a czasownik „miłować” 212...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.01.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.01 „Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.01.2023

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16.01 „Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś...

%d bloggers like this: