Rozważania Biblijne 23.06.2022

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.06.2022

23.06 „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.” (Psalm 119,105)

Biblia jest dla nas, wierzących, światłem i pochodnią. Dzięki Słowu danemu nam przez Samego Boga nie musimy kroczyć w tym życiu po omacku, nie wiedząc co jest dobre i co jest złe, lecz wiemy dokładnie, jak mamy postępować. „Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem; drogą życia zaś są napomnienia do karności” (Przypowieści Salomona 6,23). Kto żyje zgodnie z wolą Bożą, chodzi w światłości Bożej. „Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (I List Jana 1,7). „A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (Ewangelia Jana 8,12). „Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie” (Ewangelia Jana 12,46).

Tak więc „Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza twego, Panie” (Psalm 89,16). „Bo u ciebie jest źródło życia, w światłości twojej oglądamy światłość” (Psalm 36,10). „Boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia” (Psalm 56,14). „Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, a prawo twoje jak słońce w południe” (Psalm 37,6). „Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca” (Psalm 97,11). „Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie” (Przypowieści Salomona 13,9). „Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą” (Księga Izajasza 58,8). „Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, jednak wstanę, chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością” (Księga Micheasza 7,8).

Zatem „Postępujmy w światłości Pana!” (Księga Izajasza 2,5), a chodząc w Bożej światłości sami będziemy światłem dla tego świata. „Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Ewangelia Mateusza 5,14-16). „Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości” (List do Rzymian 13,12-14). „Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda” (List do Efezjan 5,8-9).

Autor: Estera Bednarska


Od autora

Drogi Czytelniku! Czy zainteresował Cię mój artykuł, który właśnie przeczytałeś? 

Poświęć chwilę na zostawienie komentarza.

Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, zachęcam do wsparcia finansowego dla naszego MAGAZYNU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO.

 Nasza działalność bez pomocy darczyńców nie jest możliwa.

Darowizna

FUNDACJA FILEO KRS 0000705635

Tytuł przelewu: „Magazyn Chrześcijański ”FILEO”

NUMER KONTA

BPKOPLPW PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply