Rozważania Biblijne 22.06.2022

ROZWAŻANIA BIBLIJNE  22.06.2022

22.06 „Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił.” (Ewangelia Jana 12,40)

Dlaczego tak wielu ludzi nie wierzy Bogu, nie ufa Jego Słowu? Ponieważ są ślepi i głusi na Bożą prawdę. Mimo oczywistych dowodów istnienia Boga i działania Jego mocy po prostu nic nie widzą. „Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie” (I List do Koryntian 1,18-21). „A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga” (II List do Koryntian 4,3-4). „I rzekł Jezus: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: Czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie: Widzimy, przeto pozostajecie w grzechu” (Ewangelia Jana 9,39-41). Zatem wiele osób, które uważa samych siebie za wierzących i będących blisko Boga, tak naprawdę jest ślepych na Bożą prawdę i nie ma nic wspólnego z nauką Ewangelii.

„Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi” (List do Rzymian 1,16-22).

Widzimy więc, że ten, kto pragnie poznać Boga, ten Go pozna. Jednak niestety większość ludzi odwraca się od Boga. Zatykają oni swoje uszy, zamykają oczy i zatwardzają swoje serce tak, że w końcu nie ma dla nich już ratunku. W końcu ostatecznie to Bóg zatwardzi i zaślepi ich serca, ponieważ wie, że oni nie są już w stanie się nawrócić. Jednak pamiętajmy, że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka: „Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (I List do Tymoteusza 2,4). „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (II List Piotra 3,9).

Autor: Estera Bednarska


Od autora

Drogi Czytelniku! Czy zainteresował Cię mój artykuł, który właśnie przeczytałeś? 

Poświęć chwilę na zostawienie komentarza.

Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, zachęcam do wsparcia finansowego dla naszego MAGAZYNU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO.

 Nasza działalność bez pomocy darczyńców nie jest możliwa.

Darowizna

FUNDACJA FILEO KRS 0000705635

Tytuł przelewu: „Magazyn Chrześcijański ”FILEO”

NUMER KONTA

BPKOPLPW PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply