1

Werset na dzień 25.05.2020

„Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.”

Przypowieści Salomona 30,6