Pan Jezus udzielił nam następującej surowej przestrogi:

A JEŚLI CIĘ GORSZY RĘKA TWOJA, ODETNIJ JĄ;

– LEPIEJ JEST DLA CIEBIE WEJŚĆ KALEKĄ DO ŻYWOTA, NIŻ MIEĆ DWOJE RĄK, A PÓJŚĆ DO PIEKŁA, W OGIEŃ NIEUGASZONY, GDZIE ROBAK ICH NIE UMIERA, A OGIEŃ NIE GAŚNIE.

A JEŚLI CIĘ GORSZY NOGA TWOJA, ODETNIJ JĄ;

-LEPIEJ JEST DLA CIEBIE WEJŚĆ KULAWYM DO ŻYWOTA, NIŻ MIEĆ DWIE NOGI, A BYĆ WRZUCONYM DO PIEKŁA, GDZIE ROBAK ICH NIE UMIERA, A OGIEŃ NIE GAŚNIE.

I JEŚLI CIĘ GORSZY OKO TWOJE, WYŁUP JE;

-LEPIEJ JEST DLA CIEBIE JEDNOOKIM WEJŚĆ DO KRÓLESTWA BOŻEGO, NIŻ MIEĆ DWOJE OCZU, A BYĆ WRZUCONYM DO PIEKŁA, GDZIE ROBAK ICH NIE UMIERA, A OGIEŃ NIE GAŚNIE” .

(EWANGELIA MARKA 9,43-48)

Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało.

Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje.

Ewangelia Łukasza

Biblia ONLINE


CHWALĘ CIĘ, PANIE
MOJA MODLITWA
SERCE CZŁOWIEKA– cz. I
JAK CHRZEŚCIJANIN MOŻE POMÓC OFIERZE PRZEMOCY
PRZEMOC W RODZINIE W ŚWIETLE BIBLII
PIĘĆ ZASAD PROTESTANTYZMU – cz. I

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

  1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  9. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Rozważania Biblijne 07.07.2022
Rozważania Biblijne 06.07.2022
Rozważania Biblijne 05.07.2022
Rozważania Biblijne 04.07.2022
Rozważania Biblijne 03.07.2022
Rozważania Biblijne 02.07.2022
ARTYKUŁ WSTĘPNY
SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. XXIV
MIEJ WIARĘ W BOGA
WYZWALAJĄCA PRAWDA

Wydawca:

Fileo-Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy KRS: 0000705635

Wojska Polskiego 33c/1; 78-449 Borne Sulinowo

Komitet wykonawczy: Waldemar Skworcz-Bednarski

Redaktor Naczelny:

Estera Skworcz-Bednarska

Komitet Rewizyjny: Zarząd Fundacji „FILEO”

Zastępca redaktora naczelnego: Waldemar Skworcz-Bednarski

Korektor graficzny: Waldemar Skworcz-Bednarski

Zdjęcia: www.pixabay.com

image_pdfimage_print

Leave a Reply

%d bloggers like this: