Werset na dzień 28.05.2020

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.”

Ewangelia Mateusza 5,6