Rozważania Biblijne 28.05.2022

28.05 „Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.” (Ewangelia Jana 10,9)

Nasz dzisiejszy werset to fragment słów Jezusa Chrystusa z przypowieści o Dobrym Pasterzu. Jedynie Jezus jest tym prawdziwym Pasterzem, jedynie On jest drzwiami do Bożej owczarni, w której znajdujące się owieczki to chrześcijanie narodzeni na nowo z Bożego Ducha.
Czy Ty już znajdujesz się w tej owczarni? Czy jesteś wśród zbawionych od grzechu Bożych owiec? Czy przeszedłeś przez drzwi, którymi jest Jezus Chrystus? Nie ma innej drogi! „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ewangelia Jana 14,6). „Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą” (List do Hebrajczyków 10,19-22).
Zatem wejdźmy na nową drogę, na drogę Bożą przez krew Jezusa! Wejdźmy tam ze szczerym sercem, wyznawszy Panu wszystkie nasze grzechy i przyjąwszy Go do serca jako Pana i Zbawiciela. Nie próbujmy tam wchodzić inną drogą, gdyż do Ojca można przyjść tylko przez Syna! Nie próbujmy tam wchodzić przez pełnienie dobrych uczynków, bowiem gdyby można być zbawionym z uczynków, ofiara Jezusa na krzyżu byłaby niepotrzebna! „Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł” (List do Galacjan 2,16-21).
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (List do Efezjan 2,8-10).

Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply