Rozważania Biblijne 25.05.2022

25.05 „Stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!” (I Księga Mojżeszowa 1,27-28)

Wiemy, że Bóg stworzył świat i wszystko co na nim. Jednak jedynie człowiek został stworzony na Boży obraz i Jego podobieństwo. Więcej – Bóg nas stworzył też w tym celu, abyśmy żyli na Jego chwałę, a także panowali nad ziemią i wszystkim co żyje. On też pobłogosławił człowieka, a częścią tego błogosławieństwa jest przywilej posiadania potomstwa. „Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona” (Psalm 127,3).
Niezwykłe jest to, że Bóg zna nas dokładnie już w momencie naszego poczęcia, już wtedy wiedział, kim będziemy. „Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było” (Psalm 139,13-16).
Drogi Czytelniku! Zanim się urodziliśmy, Bóg miał już przygotowany plan dla naszego życia! On wiedział o wszystkich naszych czynach już w momencie naszego poczęcia. „Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu” (Księga Izajasza 49,1). Jak wielu dzisiaj podważa Boże Słowa twierdząc, że nienarodzone dziecko nie jest jeszcze człowiekiem! Czy „nie człowiek” może mieć już imię? Czy dla „produktu poczęcia” można mieć przygotowany życiowy plan? „Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię” (Księga Jeremiasza 1,5). „Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją” (List do Galacjan 1,15). Wielu odmawia nienarodzonym dzieciom prawa do życia, działając przeciwko podstawowym prawom Bożym, ponieważ tylko Bóg daje życie i tylko On ma prawo je odebrać. „Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione” (Księga Joba 1,21). „Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem a oprócz mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę, i z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać” (V Księga Mojżeszowa 32,39).
Pamiętajmy więc w jakim celu Bóg nas stworzył i nie zapominajmy o wspaniałym Bożym planie, jaki ma On dla Swoich dzieci. On chce dać wspaniałe błogosławieństwo dla naszego życia i życia naszych dzieci. „Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, miłując Pana, Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni” (V Księga Mojżeszowa 30,19-20).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply