Rozważania Biblijne 24.05.2022

24.05 „Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył.” (II Księga Królewska 20,1)

Słowa te wypowiedział prorok Izajasz do króla Hiskiasza. Może niektórzy z nas, przeczytawszy ten werset pomyśleli, że Hiskiasz był zapewne starym człowiekiem. Nic podobnego! Król miał wówczas około czterdziestu lat, o czym możemy się dowiedzieć zapoznawszy się z historią jego panowania zawartą w Piśmie Świętym.
Nie czekajmy więc z uporządkowaniem swojego „domu”, aż nadejdzie starość. Nasze życie powinno być uporządkowane każdego dnia, nie odkładajmy zrobienia porządku na jutro! Bowiem nigdy nie możemy być pewni, czy dla nas na tej ziemi jest jeszcze jutro! „Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy! Albowiem tysiąc lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, i jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika: rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha” (Psalm 90,3-6). My nie znamy czasu, jaki Bóg przeznaczył dla nas na tej ziemi, nie mamy pojęcia, kiedy nadejdzie kres naszego życia! „Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Sela. Zaprawdę, człowiek przemija jak cień, zaprawdę, na próżno się miota. Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze” (Psalm 39,6-7). „Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę: jest czas rodzenia i czas umierania” (Księga Kaznodziei Salomona 3,1-2). „Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika” (List Jakuba 4,14).
Zatem każdego dnia porządkujmy swoje sprawy przed Bogiem, abyśmy nie byli jak człowiek, o którym mówił w podobieństwie Jezus: „Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie?” (Ewangelia Łukasza 12,16-20).
Tak więc bądźmy zawsze gotowi na odejście z tego świata i wołajmy do Boga razem z psalmistą: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!” (Psalm 90,12). Boże, pomóż nam żyć każdego dnia najlepiej jak to możliwe, tak jakby ten dzień był naszym ostatnim!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply