Rozważania Biblijne 22.05.2022

22.05 „Nie zważaj także na wszystko, co się mówi, abyś nie słyszał swojego sługi, który ci złorzeczy. Wie bowiem twoje serce, że i ty często złorzeczyłeś innym.” (Księga Kaznodziei Salomona 7,21-22)

Niestety, słowa te okazują się bardzo często prawdą w naszym życiu. Sami nie znosimy negatywnych uwag na nasz temat. Nie cierpimy, gdy słyszymy bezpośrednio od kogoś krytykę, nie znosimy też, kiedy słyszymy od innych, że ktoś plotkuje na nasz temat; nienawidzimy też, gdy na skutek podsłuchiwania przez nas rozmów innych ludzi, usłyszymy coś negatywnego o sobie.
Na to wszystko Salomon daje bardzo mądrą radę: nie przywiązujmy nadmiernej wagi do tego, co inni mówią złego na nasz temat. Dlaczego? Dlatego, że my sami w tej materii nie jesteśmy bez winy. Jakże możemy wymagać od ludzi, by mówili o nas w samych superlatywach, skoro ty my mamy o nich niewłaściwe myśli? Skoro to my wypowiadamy o innych niesprawiedliwe słowa? Skoro osądzamy i wyśmiewamy się? Czy może nie jest tak, jak napisał Salomon? Czy możemy powiedzieć, że mamy czyste sumienia w tej sprawie? „A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy” (Ewangelia Łukasza 6,31). „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego” (Ewangelia Mateusza 7,1-5). „Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego: dlaczego miałbyś sam siebie gubić?” (Księga Kaznodziei Salomona 7,16).
„Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia” (List do Rzymian 14,12-13). Pamiętajmy na przykład Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. „On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi” (I List Piotra 2,23). Dlatego „Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie” (List do Efezjan 4,31-32).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply