Rozważania Biblijne 20.05.2022

20.05 „Karze cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, i nie ma u ciebie bojaźni przede mną – mówi Wszechmocny, Pan Zastępów.” (Księga Jeremiasza 2,19)

Myśl zawarta w tym wersecie widoczna jest w wielu fragmentach Pisma Świętego – nasze złe postępowanie zwraca się przeciwko nam samym. My, ludzie, często mamy pretensje do innych, a nawet do samego Boga, za nasze problemy życiowe. Jednakże wielokrotnie nie chcemy widzieć tego, że ich przyczyną jest przede wszystkim nasze postępowanie, nasze oddalenie się od źródła życia – Boga! „Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą” (Księga Jeremiasza 2,13). Zamiast zbliżyć się do Boga, wołamy: „Biada mi! Gdyż tak mi się wiedzie jak po owocobraniu, jak po winobraniu; nie ma żadnego winogrona do jedzenia ani figi, której mi się zachciewa” (Księga Micheasza 7,1).
Lecz mimo naszych złych uczynków Bóg wzywa nas do Siebie, On pyta, dlaczego nie chcemy być blisko Niego, skoro chce tylko i wyłącznie naszego dobra? „Ludu mój! Cóż ci uczyniłem? I czym ci się uprzykrzyłem? – Odpowiedz mi!” (Księga Micheasza 6,3) – mówi Pan. „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy” (Księga Izajasza 59,1-2).
Tak więc nie uskarżajmy się na naszą niedolę i na Boga, że się od nas oddalił, skoro to my sami opuściliśmy Bożą drogę! „Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie (…). Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy! Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana! Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech!” (Treny 3,19-20.39-41). „Lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu!” (Księga Ozeasza 12,7). „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!” (Księga Joela 2,12-13). „Nawróćcie się do mnie, wtedy i Ja zwrócę się ku wam – mówi Pan Zastępów” (Księga Malachiasza 3,7).
Bóg pragnie naszego dobra i dlatego mówi do nas teraz przez Swoje Słowo: Nawróćcie się! „Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!” (Księga Ezechiela 18,31-32).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply