Rozważania Biblijne 19.05.2022

19.05 „Dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze.” (I Księga Samuela 17,47)

Słowa te to fragment wypowiedzi Dawida bezpośrednio przed jego walką z Goliatem. Abyśmy mieli pełny obraz tej sytuacji, zachęcam do przeczytania całego rozdziału 17. I Księgi Samuela. Tutaj przytoczę dwa poprzednie wersety z wypowiedzi Dawida: „Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię, i odetnę ci głowę, i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej, i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga” (17,45-46).
Dawid był młodzieńcem, który nie posiadał żadnego doświadczenia wojennego. Nie miał nawet miecza ani zbroi, gdyż nie potrafił się nimi posługiwać. Jednakże był pewien zwycięstwa, dlatego, iż wiedział o tym, że Bóg jest po jego stronie. Jego stuprocentowa pewność zwycięstwa wynikała tylko i wyłącznie z wiary w Bożą moc. „Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka” (17,37) – takie świadectwo wydał Dawid przed królem Saulem.
I stało się to, co z punktu widzenia ludzkiego było niemożliwe – kamieniem wystrzelonym z procy Dawid uderzył olbrzyma w głowę i ten upadł, a następnie Dawid uciął mu głowę jego własnym mieczem. I w ten oto sposób Bóg przyczynił się do wspaniałego zwycięstwa Swojego narodu nad nieprzyjaciółmi, gdyż „nie mieczem i nie włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana” (17,47).
W życiu dzieci Bożych często Pan czyni to, co niemożliwe. Wielokrotnie przeżywamy sytuacje, o których można powiedzieć, że: „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów” (Księga Zachariasza 4,6). „Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, i oglądajcie ratunek Pana” (II Księga Kronik 20,17).
Nie naszą rzeczą jest zamartwiać się, obmyślając w szczegółach strategie walki ze złem, gdyż Jezus już zwyciężył szatana na krzyżu. Natomiast naszą sprawą jest powierzyć naszą walkę naszemu Bogu, który jest zwycięzcą. „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (I List Piotra 5,7). Zatem zrzućmy na Niego naszą walkę z problemami, walkę z pożądliwościami, walkę z wadami charakteru, walkę z niechcianymi uczuciami i wszelką inną walkę. „W Bogu odniesiemy zwycięstwo, On zdepcze wrogów naszych” (Psalm 60,14).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply