Rozważania Biblijne 10.05.2022

10.05 „Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia.” (Księga Daniela 9,18)

To jedna z bardzo ważnych prawd zawartych w Bożym Słowie: Bóg wysłuchuje naszych modlitw nie dlatego, że jesteśmy tacy prawi i dobrzy, lecz dlatego, że jest Bogiem pełnym łaski i miłosierdzia. Żaden człowiek na świecie nie jest na tyle bogobojny, żeby został wysłuchany tylko przez wzgląd na swoją sprawiedliwość! „I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr” (Księga Izajasza 64,6). „Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego” (List do Rzymian 3,10-12). „Czymże jest człowiek, że miałby być czysty, czymże zrodzony z niewiasty, że miałby być sprawiedliwy? Jeżeli nawet swoim Świętym nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach, to tym bardziej ohydny i zepsuty jest człowiek, który pije nieprawość jak wodę” (Księga Joba 15,14-16).
Dlaczego zatem Bóg wysłuchuje naszych próśb i licznych błagań, chociaż tak często popełniamy grzechy, chociaż tak wiele razy upadamy i oddalamy się od Niego? Czyni tak ze względu na Swój charakter: na Swoją świętość, łaskawość, miłosierdzie; ze względu na Swoje obietnice dane tym, którzy są Bożymi dziećmi! „O Panie, usłysz, o Panie, odpuść! O Panie, dostrzeż i uczyń! Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo twoim imieniem nazwane jest to miasto i twój lud!” (Księga Daniela 9,19). „Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście” (Księga Ezechiela 36,22). „Nie ze względu na was Ja działam – mówi Wszechmocny Pan – niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania” (Księga Ezechiela 36,32). „Dzięki obfitemu miłosierdziu twojemu nie wygubiłeś ich i nie opuściłeś, gdyż Ty jesteś Bogiem litościwym i miłosiernym” (Księga Nehemiasza 9,31). „Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał twój sługa” (II Księga Samuela 7,21).
Patrzcie więc, jak wspaniałe sprawy Bóg czyni w naszym życiu ze względu na Siebie! „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (List do Hebrajczyków 4,16).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply