Rozważania Biblijne 02.05.2022

02.05 „Orzcie sobie ugór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie!” (Księga Jeremiasza 4,3)

Prorok Jeremiasz bardzo obrazowo przedstawia w tym wersecie pozorną zmianę w człowieku. Jeżeli chcemy czynić dobrze nie oczyściwszy wpierw naszych serc od zła, wtedy jesteśmy jak ci, którzy sieją dobre ziarno między ciernie. Gdy próbujemy zmienić się na lepsze na własną rękę, bez Bożej pomocy, wtedy właśnie należymy do tej grupy ludzi. „Obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzezki waszych serc” – napisał Jeremiasz w kolejnym wersecie (4,4).
Jak wielu z nas składa samym sobie i innym obietnice i próbuje je dotrzymać, jednak bezskutecznie! Nasze postanowienia częstokroć rozwiewają się jakby miotane przez wiatr już przy pierwszej próbie. Dlaczego? Dlatego, że próbujemy czynić dobrze nie porzuciwszy zła. „Stroń od złego i czyń dobrze” – mówi psalmista (Psalm 37,27). Nie możemy stronić od złego, jeżeli nie przyjdziemy do Jezusa i nie wyznamy Mu naszych grzechów! „Beze mnie nic uczynić nie możecie” – mówi nasz Pan (Ewangelia Jana 15,5). Nie możemy porzucić zła bez Jezusa i nie możemy czynić dobra nie porzuciwszy zła!
Słyszałam kiedyś historię o człowieku, który pragnął przyjść do Jezusa, jednak wstydził się, że pali papierosy. Uważał, że czyniąc to nie wypada mu modlić się i czekał, aż uda mu się porzucić swój nałóg. Czekał i czekał, jednak ciągle nie dawał sobie z nim rady i dalej palił. On chciał siać dobre ziarno między ciernie – pragnął przyjść do Jezusa już wolny od nałogu. Jednak nie pomyślał o tym, że to Jezus jest właśnie Tym, który ma moc go uwolnić. Nie pomyślał o tym, że należy orać ugór w nowy zagon, a tym nowym zagonem ma być serce już zmienione przez Jezusa! „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je” (Księga Ezechiela 36,26-27).
Zatem to Duch Boży w naszym sercu sprawia, że się zmieniamy, dlatego nie musimy czekać, aż staniemy się lepsi, żeby przyjść do Jezusa! To Bóg daje nam nowe, czyste serca – mięsiste zamiast kamiennych, gdy nawrócimy się do Niego, szczerze żałując za nasze grzechy i wyznając Mu je w modlitwie.
Dlatego „Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości” (Księga Ozeasza 10,12).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply