Rozważania Biblijne 30.04.2022

30.04 „W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem.” (List do Kolosan 4,2)

Jakże ważną część modlitwy stanowi dziękczynienie! Czy aby na pewno nie zapominamy podziękować Bogu za wysłuchane prośby? Czy nie jest tak w naszym życiu, że modlimy się o dane sprawy, a gdy te sprawy się wydarzą, nie dziękujemy za to Bogu, lecz przypisujemy to swoim zdolnościom, własnemu szczęściu lub stwierdzamy, że jest to dzieło przypadku? A gdzie ręka Boża? Gdzie Jego moc, która działa i chce objawiać się w naszym życiu? Czy tak trudno zawołać z głębi serca: „Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał” (Psalm 118,21)?
„Dziękować ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw twoich” (Psalm 119,7). „O północy wstaję, aby ci dziękować za sprawiedliwe sądy twoje” (Psalm 119,62). „I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie” (Księga Izajasza 12,1). „Toteż dziękować ci będę na harfie za wierność twoją, Boże mój; będę ci grał na cytrze, Święty Izraela. Rozradują się wargi moje, gdy grać ci będę, i dusza moja, którą wybawiłeś. Język mój również będzie opowiadał przez cały dzień sprawiedliwość twoją, by się zawstydzili, zarumienili ci, którzy szukają nieszczęścia mego” (Psalm 71,22-24). „Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki!” (Psalm 118,28-29). „A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (I List do Koryntian 10,30-31). „Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie” (List do Rzymian 1,8). „Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie” (I List do Koryntian 1,4-5). „Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych” (List do Kolosan 1,3-4). „A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa” (I List do Tesaloniczan 2,13). „Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym?” (I List do Tesaloniczan 3,9).
Zatem czy mało mamy powodów do dziękowania Panu, Bogu naszemu? „Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was” (I List do Tesaloniczan 5,17-18). „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (List do Filipian 4,6-7). „A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu” (List do Kolosan 3,15-17).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply