Rozważania Biblijne 17.04.2022

17.04 „Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział.” (Ewangelia Mateusza 28,5-6)

Czy zastanawialiście się kiedyś, drodzy Bracia i Siostry, jak potoczyłyby się dzieje ludzkości, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał? Gdyby Jego zmaltretowane ciało na zawsze spoczęło w grobie, a duch i dusza odeszłyby nie do końca wiadomo w jakie miejsce? W dzisiejszych czasach wiele jest osób, nawet wśród tzw. wierzących, którzy starają się podważyć naszą wiarę w zmartwychwstanie naszego Pana i Zbawiciela. A czy nasza wiara jest dostatecznie mocna, by dać odpór takim atakom? Przeczytajmy teraz I List do Koryntian rozdział 15,12-26 i zastanówmy się nad konsekwencjami niewiary w kwestii zmartwychwstania Chrystusa.

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał:

 1. nie mógłby nas zbawić od grzechu, a Jego ofiara na krzyżu nie miałaby sensu (w. 17)
 2. głoszenie ludziom Ewangelii byłoby zwykłym kłamstwem (w. 15)
 3. po naszej śmierci niebo byłoby dla nas zamknięte (w. 18)
 4. Jezus nie odniósłby zwycięstwa nad szatanem (w. 24)
 5. Jezus nie powróciłby do nieba i nie byłby już Królem (w. 25)
 6. Jezus nie byłby pierworodnym z umarłych (w. 20)
 7. Wierzący ludzie po śmierci nigdy by nie zmartwychwstali (w.22)
 8. Śmierć istniałaby już zawsze (w. 26)
 9. Nieprzyjaciele Boga odnosiliby zwycięstwo na wieki wieków (w. 25)
 10. Nie mógłby nastąpić koniec świata (w. 24)
 11. Zło nigdy by nie zostało osądzone (w. 24)
 12. Nasze narodzenie się na nowo nie miałoby żadnego sensu po śmierci (w. 18)
 13. Z naszego życia zniknąłby Boży pokój i Boża radość wypływające z pewności zbawienia (w. 19)
 14. Życie ludzkie zostałoby pozbawione sensu i celu (w. 17)

W rozważanym tekście biblijnym na pewno można zauważyć jeszcze inne konsekwencje niewiary w zmartwychwstanie, a wniosek z rozmyślań nad Słowem Bożym w tej kwestii jest niepodważalny: WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA JEST FUNDAMENTEM NASZEGO ZBAWIENIA!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply