Rozważania Biblijne 28.03.2022

28.03 „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą.” (Psalm 1,1-2)

Słowo „szczęśliwy” w powyższym fragmencie Pisma Świętego nie oznacza szczęścia w tym rozumieniu, jak to zwykle większość osób ma na myśli, wypowiadając to słowo. „Szczęśliwy” w Słowie Bożym znaczy o wiele więcej niż w naszym potocznym znaczeniu. W tym Psalmie mowa jest o szczęściu pochodzącym od Boga, czyli o Bożym Błogosławieństwie wspanialszym niż wszystkie radości tego świata.
W pierwszym wersecie możemy zauważyć, że błogosławiony przez Boga jest ten, kto stroni od osób niewierzących: nie słucha ich rad, nie idzie z nimi w te same miejsca, nie odwiedza ich. Nie możemy postępować sprawiedliwie, gdy naszymi przyjaciółmi są ludzie bezbożni! „Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga” (List Jakuba 4,4). Więcej: nie możemy postępować sprawiedliwie, gdy naszymi przyjaciółmi są nominalni chrześcijanie! „Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali” (I List do Koryntian 5,11). Zatem czy mamy się wcale nie odzywać do ludzi niewierzących? Nic podobnego! Mamy mówić ludziom o Chrystusie i dawać dobry przykład swoim życiem i postępowaniem. „Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali” (I List Piotra 3,15-16). „Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu” (List do Kolosan 4,5-6).
Werset 2. Psalmu 1. mówi nam, co mamy czynić, zamiast spędzać czas na pustych rozmowach i rozrywkach wśród osób niewierzących: mamy rozważać Boże Słowo, mając w Nim upodobanie. „Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu” (List do Kolosan 3,16-17).
Zatem wykorzystujmy mądrze każdy dzień, mając upodobanie w Bożym Słowie i służąc z radością naszemu Panu, a nie marnując czas na próżne rozrywki wśród niewierzących ludzi! „Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska” (List do Efezjan 5,15-17).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply