Rozważania Biblijne 10.03.2022

10.03 „Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc; nie wiedzą, na czym mogą się potknąć.” (Przypowieści Salomona 4,18-19)

Widzimy tutaj dwa wyraźne przeciwieństwa: drogę sprawiedliwych i drogę bezbożnych. Droga sprawiedliwych jest jasna i wyraźna, ponieważ jest dobrze oświetlona – przyświeca im światłość wiekuista, którą jest Jezus Chrystus. „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (Ewangelia Jana 8,12). „Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie” (Ewangelia Jana 12,35). „Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie” (Przypowieści Salomona 13,9).
Natomiast kto postępuje bezbożnie, ten kroczy w ciemności – często nawet nie zauważa, kiedy się potyka i na skutek tego „pakuje się w kłopoty”, będąc sprawcą nieszczęścia własnego i innych ludzi. „Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd” (Psalm 1,6). „Sprawiedliwy ma się lepiej niż inny, lecz droga bezbożnych wiedzie ich na manowce (…) Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci” (Przypowieści Salomona 12,26.28). „Zdrowy rozsądek zapewnia życzliwość, lecz droga niewiernych prowadzi do zguby” (Przypowieści Salomona 13,15). „Dlatego ich droga stanie się jak ślizgawica, poślizgną się na niej w ciemności i upadną; gdyż sprowadzę na nich nieszczęście w roku ich nawiedzenia – mówi Pan” (Księga Jeremiasza 23,12). „Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami” (List do Rzymian 3,16-18).
Drogi Czytelniku! Czy Ty już poznałeś drogę pokoju? Czy kroczysz po drodze sprawiedliwości? Jeżeli nie, to wiedz o tym, że Bóg wzywa tych, którzy kroczą drogą ciemności, woła, by z niej zeszli i weszli na drogę sprawiedliwości: „Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu!” (Księga Izajasza 50,10). On pragnie, aby bezbożny nie zginął śmiercią wieczną, lecz nawrócił się i otrzymał życie wieczne. „Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg!” (Księga Ezechiela 33,11). „Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Ewangelia Mateusza 7,13-14).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply