Rozważania Biblijne 18.12.2021

18.12 „Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan.” (Księga Jeremiasza 9,22-23)

Jakże mądre i prawdziwe to słowa! My, wierzący ludzie, nie powinniśmy się chlubić z tego, co posiadamy, gdyż wszystko pochodzi od Boga. Nie nasze osiągnięcia, nasza pozycja w społeczeństwie, nasz charakter, pochodzenie czy majątek, lecz jedynie to, że znamy Boga, jest powodem do naszej chluby.
„Chlubcie się świętym jego imieniem, niechaj się raduje serce szukających Pana!” (I Księga Kronik 16,10). „Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy” (Psalm 20,8-9). „Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich! Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się! Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego!” (Psalm 34,2-4). „Dzięki tobie porazimy nieprzyjaciół naszych, przez imię twoje zdepczemy przeciwników naszych. Bo nie na łuku moim polegam ani mnie miecz mój nie ocali. Aleś nas Ty wybawił od nieprzyjaciół naszych, a nienawidzących nas wstydem okryłeś. Każdego dnia chlubimy się Bogiem i imię twoje wiecznie wyznawać będziemy” (Psalm 44,6-9). „Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, głoście narodom czyny jego! Śpiewajcie mu, grajcie mu, opowiadajcie o wszystkich cudach jego! Chlubcie się imieniem jego świętym, niech raduje się serce szukających Pana! Szukajcie Pana i mocy jego, szukajcie zawsze oblicza jego!” (Psalm 105,1-4). „Zbaw nas, Panie, Boże nasz, i zgromadź nas spośród narodów, abyśmy dziękowali imieniu twemu świętemu i aby naszą chlubą było uwielbianie ciebie!” (Psalm 106,47). „Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby” (Księga Izajasza 60,19-20). „A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania” (List do Rzymian 5,11).
Tak więc chlubmy się w Bogu, Panu naszym, gdyż przez krew Jego Syna, Jezus Chrystusa, dostąpiliśmy zbawienia z łaski i życia wiecznego. „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (List do Rzymian 5,1-2). „Aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił” (I List do Koryntian 1,31).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply