Rozważania Biblijne 05.12.2021

05.12 „Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje.” (Psalm 25,15)

Czy słowa Psalmisty są prawdziwe w naszym życiu? Czy nasze oczy zawsze są zwrócone na Pana, zarówno, gdy w naszym życiu dzieje się pomyślnie, jak i wtedy, gdy naszym udziałem są wielkie troski i trudności? Czy pamiętamy, że tylko Pan jest Tym, który może wyswobodzić nasze nogi z sieci, w jakich się zaplątały, że tylko On ma moc wyprostować naszą drogę, gdy zeszliśmy z dobrej i właściwej ścieżki? Czy oczy nasze patrzą na Niego?
„Boże nasz! Czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam; nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na ciebie są zwrócone” (II Księga Kronik 20,12). „Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu twego” (Psalm 119,18). „Oczy moje tęsknią za zbawieniem twoim i za słowem sprawiedliwości twojej” (Psalm 119,123). „Albowiem do ciebie, Boże, Panie mój, wznoszą się oczy moje; Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojej!” (Psalm 141,8). „Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie! Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga, i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymuj swoją nogę od złego!” (Przypowieści Salomona 4,25-27). „Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc” (Księga Joba 19,27). „W owym dniu spoglądać będzie człowiek na swojego Stworzyciela, a jego oczy patrzeć będą na Świętego Izraelskiego. Lecz nie obejrzy się na ołtarze, dzieło swoich rąk, i nie popatrzy na robotę swoich palców, na słupy drewniane ani na ołtarzyki kadzielne” (Księga Izajasza 17,7-8). „Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, moje ramiona będą sądzić ludy, wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole! Gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie” (Księga Izajasza 51,5-6). „Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli” (Ewangelia Mateusza 13,16-17).
Tak więc niech nasze oczy są wpatrzone w Boga naszego, a nasze uszy niech słyszą Jego słowa, aby nasze nogi kroczyły Jego drogą! Niech słowa naszego wersetu przewodniego będą prawdą w naszym życiu! „Oczy moje wznoszę ku tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami” (Psalm 123,1-2).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply