Rozważania Biblijne 03.12.2021

03.12 „Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.” (Księga Izajasza 1,18)

Chwała Panu za przebaczenie grzechów naszych! Gdy przychodzimy do Niego ze szczerym i otwartym sercem, pokutując prawdziwie z grzechów naszych, wówczas nawet najcięższe nasze przestępstwa, najgorsze i najciemniejsze sprawy w naszych życiu, Pan przebacza. Cudowne jest to, że w miejsce szkarłatu jest śnieg, a w miejsce purpury – czysta biała wełna. Czy to możliwe? Jak czerwony może się stać białym? Czy jakiś farbiarz na ziemi potrafi to uczynić? Z pewnością nie, ale Bóg potrafi! On może człowieka splamionego najgorszymi grzechami uczynić czystym, sprawiedliwym i uświęconym.
Drogi Czytelniku! Czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że Bóg przebaczy Ci wszystko, jeżeli szczerze żałujesz i uczynisz Go Panem swojego życia? Nawet najgorsze sprawy, najstraszniejsze grzechy w Twoim życiu? Sprawy tak okropne, o których nie chcesz nawet myśleć, których boisz się nazwać po imieniu? On może Twoje splamione winą życie zmienić w czystą biel, dać Ci nowe serce i nowe życie. „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je” (Księga Ezechiela 36,26-27). „Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!” (Księga Ezechiela 18,31-32).
Zatem jeżeli jeszcze nie nawróciłeś się do Boga, uczyń to dzisiaj. Dlaczego masz umrzeć śmiercią wieczną w piekle? Bóg Cię kocha i pragnie Cię uratować od wiecznego potępienia. Pragnie, byś stał się nowym stworzeniem w Chrystusie, którego grzechy są przebaczone. „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (II List do Koryntian 5,17). Jeżeli jesteś w Chrystusie, to Twoje stare życie i czerwone jak szkarłat grzechy nie mają już znaczenia. „Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem” (Księga Izajasza 44,22). „Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy” (Księga Micheasza 7,18-19).
Zatem już dzisiaj „Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (List do Efezjan 4,22-24).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply