Rozważania Biblijne 01.12.2021

01.12 „Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” (I List do Tesaloniczan 5,18)

„Za wszystko dziękujcie…”. Czy zastanawialiśmy się kiedyś dogłębnie nad tymi słowami? Czy rozumiemy, że tak naprawdę wdzięczność należy się Panu Bogu za wszystko? Za wszystko, co nas spotyka, za każdą sprawę i każdą sytuację? Nie tylko za to, co dobrego (z punktu widzenia ludzkiego) jest naszym udziałem, ale także za trudności, problemy, smutki, straty… Dlaczego za wszystko powinniśmy Bogu dziękować? Ponieważ to, co Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu, dzieje się dla naszego dobra, choćby wydawało nam się zupełnie inaczej, choćbyśmy kompletnie nie rozumieli, dlaczego wydarzają się pewne sprawy. „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (List do Rzymian 8,28). A jeżeli Sam Bóg współdziała z nami we wszystkim ku naszemu dobru, to powinniśmy Mu dziękować za wszystko i w każdej sytuacji, czyż nie?
„Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała, Ty władasz nad wszystkim, w twojej ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy ci dzięki i wielbimy chwalebne imię twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać tobie dary? Wszak od ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z twojej ręki mamy. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi; jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne” (I Księga Kronik 29,11-15). „Umywam w niewinności ręce swoje i chodzę wokoło ołtarza twojego, Panie, aby głośno śpiewać dziękczynienie i opowiedzieć wszystkie cuda twoje. Panie! Umiłowałem mieszkanie domu twego i miejsce przebywania chwały twojej” (Psalm 26,6-8). „Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. A będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami” (Psalm 69,31-32). „Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię twe, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę twoją, a w nocy wierność twoją, na lutni o dziesięciu strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami twymi, raduję się z dzieł rąk twoich. Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli twoje!” (Psalm 92,2-6). „Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki!” (Psalm 118,29-30).
Zatem dziękujmy Panu za wszystko całym sercem swoim, gdyż On pragnie dobra naszego!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: