Rozważania Biblijne 30.11.2021

30.11 „Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich!” (Psalm 141,3)

Jakże wspaniałą prośbę ma psalmista do Boga. Niech ona się stanie również naszą prośbą! Zechciejmy dzisiaj poprosić Boga, aby On postawił straż przed naszymi ustami i aby pilnował naszych warg! Niech z naszych ust wychodzą tylko słowa dobre i piękne, właściwe i budujące. Niech nasze wargi wypowiadają tylko słowa przysparzające chwały Bogu i będące ku pożytkowi Jego Kościoła na tej ziemi.
„Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela” (Psalm 8,3). „Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich” (Psalm 17,3). „Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój!” (Psalm 19,15). „Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!” (Psalm 34,2). „Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo” (Psalm 37,30). „Rzekłem: Będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem, będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną” (Psalm 39,2). „Ratuj mnie od wszelkich występków moich! Nie wystawiaj mnie na zniewagę nikczemnika! Zamilkłem, nie otwieram ust swoich, bo Ty to uczyniłeś” (Psalm 39,9-10). „Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu” (Psalm 40,3-4). „Panie! Otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę twoją!” (Psalm 51,17). „Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami” (Psalm 63,6). „Do niego wołałem ustami mymi i wysławiałem go językiem moim” (Psalm 66,17). „Usta moje są pełne chwały twojej, cały zaś dzień wspaniałości twojej” (Psalm 71,8). „Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoją, po wszystkie dni zbawienie twoje, nie znam bowiem jego miary. Opiewać będę potężne dzieła twoje, Panie, Boże, i wspominać jedynie sprawiedliwość twoją. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje. Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze twojej!” (Psalm 71,15-18).
Drogi Czytelniku! Widzimy w powyższych wersetach wielu psalmów, jak wspaniałe słowa są w ustach tych, których warg pilnuje Sam Bóg! Zatem czy dzisiaj prośba psalmisty z naszego przewodniego wersetu stanie się i Twoją prośbą do Boga? Oby tak było! „Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich!” (Psalm 141,3).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: