Rozważania Biblijne 24.11.2021

24.11 „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Ewangelia Mateusza 5,7)

Jakże wspaniała obietnica czeka na tych, którzy okazują miłosierdzie ludziom! Oni dostąpią miłosierdzia od samego Boga! Czy należysz do jednej z tych osób, drogi Czytelniku? Czy może przeciwnie – nawet nie zastanawiasz się czym jest miłosierdzie i w jaki sposób chrześcijanin powinien je okazać? Zobaczmy zatem, co mówi na ten temat Słowo Boże.
„Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Ewangelia Mateusza 9,13). „I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych” (Ewangelia Mateusza 12,7). „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać” (Ewangelia Mateusza 23,23). „A w Joppie była pewna uczennica, imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas; życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała” (Dzieje Apostolskie 9,36). „Zbyteczną zaś jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych” (II List do Koryntian 9,1). „Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości” (II List do Koryntian 8,19). „Tak mówi Pan Zastępów: Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie! Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich, i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim” (Księga Zachariasza 7,9-10). „Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna” (List Jakuba 3,17). „Jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością” (List do Rzymian 12,8).
Tak więc okazujmy miłosierdzie, abyśmy nie zostali bez miłosierdzia osądzeni przez Boga, bowiem „Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem” (List Jakuba 2,13). Dlatego „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz” (Ewangelia Łukasza 6,36).
Zatem „Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości” (List Judy 1,2).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: