Rozważania Biblijne 23.11.2021

23.11 „Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich.” (Psalm 145,18-19)

Gdy szczerze wołamy do Boga, On jest blisko nas. On nie tylko słyszy nasze wołania, lecz o wiele więcej – wysłuchuje nas i spełnia życzenia naszego serca, które są zgodne z Jego wolą. Lecz wołając do Pana musimy pamiętać o tym, że nasze serca muszą być naprawdę pragnące Boga, pragnące prawdziwej i głębokiej społeczności z Nim, a tylko wówczas Bóg jest nam bliski. On nie jest nam bliski, gdy mienimy się wierzącymi, a żyjemy w swoich grzechach. On też nie jest nam bliski, gdy nasze serce ma świeckie życzenia, nie mające nic wspólnego z Bożymi planami.
„Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich” (Psalm 34,19-20). „Bliski jesteś, Panie, a wszystkie twe przykazania są prawdą. Od dawna wiem o przykazaniach twoich, że ustanowiłeś je na wieki” (Psalm 119,51-52). „Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, moje ramiona będą sądzić ludy, wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia” (Księga Izajasza 51,5).
Zatem zbliżmy się do Pana, a On zbliży się do nas! „Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!” (Księga Izajasza 55,6-7). „Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową” (List do Efezjan 2,13). „I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (List do Efezjan 2,17-20).
Niech nasza bliska społeczność z naszym Panem będzie dla nas źródłem wielu najwspanialszych błogosławieństw! „Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą: Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich” (Psalm 73,23-28).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: