Rozważania Biblijne 13.11.2021

13.11 „Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki.” (II Księga Kronik 15,7)

Ten werset we wspaniały sposób przypomina nam, chrześcijanom, że Bóg nigdy nie zapomina o naszych dobrych uczynkach. Jakże często ludzie odpowiadają nam złem za dobre! Gdy spodziewamy się dobra ze strony naszych „przyjaciół”, ponieważ my wspieraliśmy ich wielokrotnie w ich trudnych sytuacjach życiowych, niespodziewanie odpłacają nam niegodziwością. Jakże jest to przykre, zwłaszcza wtedy, gdy zachowuje się wobec nas w ten sposób osoba bliska. Doświadczył tego wiele razy Dawid. „Odpłacają mi złem za dobre; jestem opuszczony. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat; jak opłakujący matkę, chyliłem się w żałobie. Lecz kiedy się potykam, oni cieszą się, i zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy, zbierają się potajemnie, szarpią mnie nieustannie” (Psalm 35,12-15). „Jeśli ktoś przychodzi mnie odwiedzić, mówi obłudnie. Serce jego gromadzi niegodziwość, i gdy tylko wyjdzie na zewnątrz, rozpowiada. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, szepcą wspólnie przeciwko mnie, obmyślają zło przeciwko mnie: Spadła nań śmiertelna zaraza, a skoro legł, już się nie podniesie. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie” (Psalm 41,7-10).
Zatem jak znalazłszy się w takiej sytuacji dalej możemy czynić dobro? Możesz zapytać, drogi Czytelniku: Czy to się mi opłaci? Zobacz więc i przyjmij do serca to, co mówi Boże Słowo: „Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan ci odpłaci” (Przypowieści Salomona 25,21-22). „Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (List do Rzymian 12,17-21). „Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych” (Ewangelia Łukasza 6,33-35).
Tak więc czyńmy dobrze wszystkim, pamiętając o tym, że nasz Ojciec w niebie obiecał nam wspaniałą nagrodę, ponieważ „Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego” (Ewangelia Mateusza 16,27). „Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują” (I List do Koryntian 2,9).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: