Rozważania Biblijne 08.11.2021

08.11 „Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.” (List Jakuba 3,17)

Wspaniała mądrość pochodząca od Boga nie ma nic wspólnego z mądrością tego świata. Mądrość od Boga odzwierciedla Boży charakter. Człowiek mający taką mądrość posiada wiele wspaniałych cech, z których niektóre są wymienione w naszym przewodnim wersecie. Bez tej prawdziwej mądrości człowiek nie wie, jak powinien postępować, dlatego jest ona tak ważna w chrześcijańskim życiu. Jeżeli dziecko Boże wie, że ma braki w tej dziedzinie, powinno prosić Boga o mądrość. „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej” (List Jakuba 1,5-6).
Biblia bardzo dużo miejsca poświęca mądrości Bożej. W naszych krótkich rozważaniach nie jest możliwe przytoczenie wszystkich wersetów związanych z tematem mądrości.
„Skąd więc bierze się mądrość i gdzie jest miejsce rozumu? Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących i zatajona przed ptactwem niebieskim. Otchłań i śmierć mówią: Słyszałyśmy wieść o niej na własne uszy. Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę, bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Gdy nadawał wiatrowi wagę i mierzył pojemność wód, gdy deszczowi wyznaczał prawo i szlak dla błyskawicy, wtedy ją widział i zgłębił, ustalił i wypróbował, i rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem” (Księga Joba 28,20-28). „Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości” (Psalm 19,8). „Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo” (Psalm 37,30). „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy” (Psalm 111,10). „Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość” (Przypowieści Salomona 11,2). „Kto miłuje karność, miłuje mądrość; a kto nienawidzi karcenia, jest głupi” (Przypowieści Salomona 12,1). „Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę” (Przypowieści Salomona 15,33).
Zatem zapragnijmy mądrości Bożej, jak skarbów ukrytych, abyśmy wiedzieli, jak mamy postępować każdego dnia! „Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga; gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum” (Przypowieści Salomona 2,1-6). Pamiętajmy o tym, że prawdziwa mądrość wiedzie nas ku życiu wiecznemu, bowiem „bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb” (Księga Izajasza 33,6).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: