Rozważania Biblijne 02.11.2021

02.11 „Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny.” (II List do Koryntian 5,1)

Wspaniała to wiadomość! Dla wszystkich dzieci Bożych czeka dom w niebie, wieczny dom, który nigdy się nie zniszczy! Jezus powiedział: „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (Ewangelia Jana 14,2-3). „Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni” (II List do Koryntian 4,16-5,3).
Czy jesteśmy przyobleczeni w Boże szaty? Czy mamy na sobie pancerz sprawiedliwości, a naszym pasem jest prawda? Czy nasze stopy są obute do niesienia Ewangelii pokoju? Czy nosimy przy sobie nieustannie miecz Słowa Bożego? Czy nie zapominamy o przyłbicy zbawienia, a przed pociskami złego bronimy się tarczą wiary? (por. List do Efezjan 6,13-17). Czy na pewno jesteśmy odpowiednio ubrani?
Abyśmy przed Bogiem nie musieli stanąć nadzy lub niekompletni ubrani! Jakiego wówczas doznamy wstydu! „Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał” (Objawienie Jana 3,17-18).
Zatem błogosławiony ten, który w pełnym odzieniu czeka, aż zostanie zabrany przez swego Pana i Zbawiciela! „Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego” (Objawienie Jana 16,15). „Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni” (I List do Koryntian 16,13).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply