Rozważania Biblijne 31.10.2021

31.10 „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.” (Dzieje Apostolskie 16,31)

To perełka wśród najwspanialszych obietnic zawartych w Biblii. Uwierz, a będziesz zbawiony nie tylko Ty, ale również Twoi najbliżsi. Jeżeli uwierzysz Bogu całym swoim sercem, jeżeli wyznasz Mu swoje grzechy, jeżeli wiernie naśladować Go będziesz – otrzymasz najwspanialszy skarb – życie wieczne. Twoja rodzina także!
Jakże często dzieje się tak, że nawracając się do Boga, jesteśmy jedynymi w naszym domu, którzy przyjęli Jezusa. Gdy mówimy o Panu swoim najbliższym, jakże często jesteśmy ignorowani lub nawet wyśmiewani. Lecz nie zrażajmy się tym, ponieważ druga część Bożej obietnicy jest także dla nas – zbawiony będzie też nasz dom. Jeżeli wiernie modlimy się za najbliższych, jeżeli dajemy im własnym życiem przykład, że jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, wówczas ich serca też otworzą się na Bożą miłość.
Drogi Czytelniku, którego rodzina jest niezbawiona! Czy wierzysz w drugą część tej obietnicy? Czy wierzysz, że Bóg wysłucha Twoich usilnych modlitw o zbawienie Twojej rodziny? Nie zniechęcaj się w modlitwach za nimi, nie zniechęcaj się w okazywaniu im miłości Bożej, nawet jeżeli trwa to wiele lat, a oni ciągle uparcie nie chcą znać Boga. Pamiętaj – Bóg ma moc i on działa w sercach ludzkich, nawet jeżeli tego nie widzimy. On puka do sumień ludzi niezbawionych, a właśnie Twoje modlitwy, wiara i trwanie w naśladowaniu Pana Jezusa są środkiem, który pobudza ich sumienia. Są Bożym sposobem, by pokazać im prawdziwą miłość, miłość Pana, która jest w Tobie, drogi Czytelniku.
„Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła” (Dzieje Apostolskie 2,38-39).
Pamiętajmy, że Bóg „chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (I List do Tymoteusza 2,4). „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (II List Piotra 3,9). Nie traćmy więc nadziei na zbawienie naszych bliskich, lecz wytrwale módlmy się za nich i głośmy im Boga swoim życiem!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply