Rozważania Biblijne 29.10.2021

29.10 „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Ewangelia Jana 14,27).

Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, obiecał nam wspaniały pokój, prawdziwy pokój, jakiego nie może nam dać świat. Pokój, którym niezależnie od okoliczności naszego życia Bóg chce wypełnić nasze serca. Pokój, który powoduje, że nasze serce nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie musi się trwożyć i lękać. Na czym polega ów cudowny Boży pokój?
Po pierwsze – pokój ten pochodzi od samego Pana Jezusa. „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju” (Księga Izajasza 9,5). „To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Ewangelia Jana 16,33). „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” (I List do Koryntian 1,3). „Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni” (List do Efezjan 2,14).
Po drugie – pokój ten jest pokojem z Bogiem. „Lecz Pan rzekł do niego: Pokój z tobą; nie bój się, nie umrzesz” (Księga Sędziów 6,23). „Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!” (Psalm 29,11). „A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje” (Księga Izajasza 54,10). „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Księga Jeremiasza 29,11).
Po trzecie – pokój ten jest pokojem z innymi ludźmi. „Wybawi duszę moją, obdarzy pokojem od napastników, choć wielu ich jest przeciwko mnie” (Psalm 55,19). „To zaś powinniście czynić: Mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój” (Księga Zachariasza 8,16). „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie” (List do Rzymian 12,18). „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana” (List do Hebrajczyków 12,14).
Wreszcie – po czwarte – pokój ten jest pokojem wewnętrznym, pokojem samym z sobą. „Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam” (Psalm 4,9). „Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę; jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja” (Psalm 131,2). „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” (Księga Izajasza 26,3). „Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; lecz wy nie chcieliście” (Księga Izajasza 30,15).
Chwalmy zatem z całej siły Boga naszego, który tak doskonały pokój daje Swoim dzieciom!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: